norvaisos

herbas NORVAIŠA

Aprašymas: Sidabriniame herbo skyde raudonas aitvaras auksiniu liežuviu. Skydo galva raudona. Joje penkios aukso monetos. Herbo papuošale – tas pats aitvaras ant sidabrinių sparnų. Auksas atstovauja: Saulę, šviesą, išmintį, brandą. Sidabras: Mėnulį, tyrumą, sielos gyvumą, vandenį. Raudona spalva: Kristų, ugnį, kraują, aistrą, meilę, narsą ir galią. Aitvaras lietuvių mitologijoje suvokiamas kaip skraidantis ugninis žaltys, galintis sudeginti, bet jį prisijaukinus – neša turtus. Monetos yra tradicinė heraldikos figūra. Įregistruotas 2017-03-10 Virginijui Norvaišai. Rejestro Nr. 24. Autorius - Arvydas Každailis.

brazaitis

herbas BRAZAITIS

Aprašymas: Mėlyname skydo lauke sidabrinis balandis ausinėmis kojomis, auksiniame snape laikantis auksinį indelį su ambrozija. Viena iš pavardės kilmės teorijų teigia, kad Brazaičių pavardė kilusi nuo žodžio ambrozija (gr. αμβρόσιoς; „priklausantis prie nemirtingųjų; dieviškas“, plg. αμβρoσία „dievų gėrimas, nektaras“). Minima, kad Dzeusui ambroziją atnešantys balandžiai. Auksas atstovauja: Saulę, šviesą, išmintį, brandą. Sidabras: Mėnulį, tyrumą, sielos grynumą, vandenį. Raudona: Kristų, ugnį, kraują, aistrą, meilę, narsą ir galią. Įregistruotas 2017-02-20 Irmantui Brazaičiui. Rejestro Nr. 23. Autorius - Arvydas Každailis.

vaniuchinas

herbas VANIUCHINAS

Aprašymas: Mėlyname skyde šventas Jurgis. Jis, žirgas ir slibinas sidabriniai. Švento Jurgio šarvai auksiniai. Skydo papėdė sidabrinė. Herbo papuošale tas pats šventas Jurgis. Auksas atstovauja saulę, šviesą, išmintį, brandą. Sidabras - mėnulį, tyrumą, sielos grynumą, vandenį. Mėlyna spalva - Mergelę Mariją, dangaus erdvę, tyrumą ir ištikimybę. Šventas Jurgis Lietuvos ir daugelio valstybių globėjas, šventasis, karių, skautų ir gyvulių globėjas. Kapadokijos krikščionio sūnus nužudytas dėl tikėjimo. Lietuvoje Jurginės švenčiamos balandžio 23 dieną. Įregistruotas 2016-06-05 Pauliui Vaniuchinui. Rejestro Nr. 22. Autorius - Arvydas Každailis.

Variakojis

herbas VARIAKOJIS

Aprašymas: Auksiniame skydo lauke raudona variu šarvuota koja sidabriniu pentinu. Herbo papuošale - ta pati koja ant sukryžiuotų auksinių ąžuolo šakų sidabrinėmis gilėmis. Auksas atstovauja: Saulę, šviesą, išmintį, brandą. Raudona spalva: Kristų, ugnį, kraują, aistrą, meilę, narsą ir galią. Raudona šarvuota koja kaip ir pavardė galimai nurodo protėvius priklausiusius karių luomui. Įregistruotas 2016-06-05 Almantui Variakojui. Rejestro Nr. 21. Autorius – Arvydas Každailis.

masteikah

herbas MASTEIKA

Aprašymas: Raudoname skydo lauke sidabrinis kubas kurio viduje auksinis rutulys. Herbo papuošale - tas pats kubas su rutuliu viduje ant raudonos liepos šakos. Auksas atstovauja: Saulę, šviesą, išmintį, brandą. Sidabras: Mėnulį, tyrumą, sielos grynumą, vandenį. Raudona spalva: Kristų, ugnį, kraują, aistrą, meilę, narsą ir galią. Kūbas racionalios žmogaus minties ir veiklos simbolis. Rutulys simbolizuoja visatą, idealią gamtos būseną. Įregistruotas 2016-06-05 Arvydui Masteikai. Rejestro Nr. 20. Autorius – Arvydas Každailis.

peleckas

herbas PELECKAS

Aprašymas: Mėlynas skydas perjuostas sidabrine garbės juosta, ant kurios juodai sidabriškas genys raudonu snapu, pakaušiu ir kojomis. Skydo kairiajame kampe trys auksiniai kryžiai. Herbo papuošale tas pats genys ant dviejų sukryžiuotų sidabrinių linų pluoštų. Auksas atstovauja: Saulę, šviesą, išmintį ir brandą. Sidabras atstovauja: Mėnulį, vandenį, tyrumą, ištikimybę, perlą, švarą. Raudona spalva: Kristų, ugnį, kraują, aistrą, meilę, narsą ir galią. Mėlyna spalva atstovauja: mergelę Mariją, dangaus erdvę, kilnumą. Juoda atstovauja: žemę, gyvenimo gausą, naktį. Genys laikomas teikiančiu dvasinį apsivalymą, apsaugą ir laimę. Trys auksiniai kryžiai žymi giminėje buvusius dvasiškius. Įregistruotas 2016-06-05 Edvinui Peleckui. Rejestro Nr. 19.  Autorius – Arvydas Každailis.

Gliaudeliu gim herbas 2012 AKazdailis m

herbas GLIAUDELIS

Aprašymas: Žaliame lauke – septyni auksiniai riešutai. Herbo papuošale – sukryžiuotos dvi žalios lazdyno šakos, apkibusios ausiniais riešutais. Žalia spalva atstovauja: rojų, gamtą, ožiaragį, atgimimą ir atsinaujinimą. Kartu ji – Ozirio spalva. Auksas atstovauja: saulę, šviesą, išmintį, brandą Riešutai.:Riešutas kaip gėrybių dėžutė, simbolizuoja vaisingumą. Per vestuves jauniesiems įteikiama sauja riešutų. Taip pat riešutas atstovauja tvirtumą. Kartais apie asmenį sakoma: „kietas riešutėlis“. Riešuto branduolys kietame apvalkale simbolizuoja saugiai paslėptą dvasios autonomiją. Įregistruotas 2015-10-03 Remigijui Bimbai. Rejestro Nr. 18. Autorius - Arvydas Každailis.

Paieška

Go to top