Lietuvos genealogijos ir Heraldikos draugijos taryba, vadovaujantis 2013.01.24 d. įregistruotais LGHD įstatais ir 3.3 punkto nuostata, skelbia asmenų, kurie atleidžiami nuo LGHD nario mokesčio, kaip Garbės narių sąrašą:

Bairašauskaitė, Tamara
Botyrius Vilius
Bumblauskas, Alfredas
Butautas, Rimvydas
Chomentauskas, Teodoras
Češkevičiūtė, Neringa
Dumin, Stanislav
Jakubauskas, Adas
Gasparavičienė, Sigita
Každailis, Arvydas
Mackevičius, Kazimieras
Malevskis, Česlav
Radvila, Dominykas
Rimša, Edmundas
Saulevičius, Vytautas
Šedbaras, Stasys
Tracevskis, Kazys
Vervečka, Danielius
Vėlyvis, Stasys
Vileikienė, Laima
Volk, Albert

Garbės nariams šia lengvata neatimama teisė mokėti nario mokestį ar kitaip remti LGHD ir dalyvauti veikloje.

GD Steigėjai

(2006 m. įsteigta Genealogų draugija, įregistruota 2007-01-07, 2009 m. perregistruota į Lietuvos genealogijos ir heraldikos darugiją (LGHD)

 1. Sigitos Gasparavičienės firma „Archeonas“
 2. VŠĮ „Dvarų kultūros centras“
 3. Aidas Baškys  1
 4. Vilius Botyrius 2
 5. Rimvydas Stanislovas Kazimieras Butautas – Kudirka 3
 6. Sigita Gasparavičienė  4
 7. Viktoras Lozovskis 19
 8. Kazys Mackevičius 5
 9. Česlav Malevskis 7
 10. Audronė Musteikienė 8
 11. Kazys Tracevskis  9
 12. Laima Vileikienė  6
 13. Albert Volk  11

24824399 10213052970736655 174650287 nLGHD Suvažiavimas yra aukščiausia LGHD valdymo institucija. LGHD veiklai laikotarpiu tarp suvažiavimų vadovauja LGHD Taryba, kuri renkama penkių metų kadencijai. Kasdieniniam LGHD darbui vadovauja LGHD Pirmininkas. 

2017 m. gruodžio 2 d. LGHD Suvažiavime LGHD Pirmininku išrinktas Remigijus Bimba, LGHD Tarybos nariais  išrinkti: Juozas Antanaitis, Sigita Gasparavičienė, Kristina Giedraitienė, Adas Jakubauskas, Česlav Malevskis, Audronė Musteikienė, Vytautas Saulevičius, Paulius Vaniuchinas, Danielius Vervečka, Albert Volk ir Rolandas Zvicevičius. LGHD Suvažiavime į LGHD Dokumentų patikros ir heraldikos komisiją išrinkti: Arvydas Stanislovas Každailis, Laima Vileikienė, Kazys Tracevskis, Stasys Bakevičius, Vytautas Saulevičius, Remigijus Bimba ir Danielius Vervečka. Į LGHD Revizijos komisiją išrinkti: Vidimantas Kučas, Artūras Paltarackas ir Kęstutis Virketis.

2018 m. sausio 30 d. vykusiame pirmajame LGHD Tarybos posėdyje LGHD Pirmininko pavaduotoju išrinktas Danielius Vervečka, LGHD Kancleriu - Paulius Vaniuchinas, LGHD Generaline sekretore - Sigita Gasparavičienė, LGHD Atstovai ryšiams su visuomene ir žiniasklaida: Sigita Gasparavičienė ir Kristina Giedraitienė. Pirmajame LGHD Tarybos posėdyje įsteigtas LGHD Kauno regiono skyrius, kurio pirmininke patvirtinta Kristina Giedraitienė. 

24824399 10213052970736655 174650287 nLGHD misija – savo gretose apjungus profesionalus ir mėgėjus, plėtoti genealogijos, heraldikos, giminės ir šeimos istorijos tyrimus, skatinti visuomenės domėjimąsi Lietuvos istoriniu ir kultūriniu paveldu; kaupti, sisteminti ir skleisti duomenis apie giminių genealogiją ir jos šaltinius; prisidėti prie visuomenės genealoginės sąmonės formavimo, tuo pačiu – prie istorinės, tautinės ir kultūrinės tapatybės išlaikymo; patvirtinant sudarytas giminių genealogijas, genealogines schemas, genealoginius medžius ir šeimos ženklus, prisidėti prie išdidžios, savo šaknis atmenančios pilietinės visuomenės formavimo; plėtojant tarptautinius ryšius prisidėti prie pasaulinio genealoginio sąjūdžio.

LGHD vizija – tai asociacija, telkianti aktyviai prie genealoginio sąjūdžio prisidedančius Lietuvos piliečius, konsultuojanti besidominčius genealogija ir heraldika, patarianti ir rengianti rekomendacijas valstybinėms, visuomeninėms ir privačioms institucijoms genealogijos ir heraldikos klausimais, dalyvaujanti įvairiose mokslinės, kultūrinės ir edukacinės veiklos programose, bendradarbiaujanti su giminingomis užsienio organizacijomis.

Go to top