24824399 10213052970736655 174650287 nLGHD Suvažiavimas yra aukščiausia LGHD valdymo institucija. LGHD veiklai laikotarpiu tarp suvažiavimų vadovauja LGHD Taryba, kuri renkama penkių metų kadencijai. Kasdieniniam LGHD darbui vadovauja LGHD Pirmininkas. 

2017 m. gruodžio 2 d. LGHD Suvažiavime LGHD Pirmininku išrinktas Remigijus Bimba, LGHD Tarybos nariais  išrinkti: Juozas Antanaitis, Sigita Gasparavičienė, Kristina Giedraitienė, Adas Jakubauskas, Česlav Malevskis, Audronė Musteikienė, Vytautas Saulevičius, Paulius Vaniuchinas, Danielius Vervečka, Albert Volk ir Rolandas Zvicevičius. LGHD Suvažiavime į LGHD Dokumentų patikros ir heraldikos komisiją išrinkti: Arvydas Stanislovas Každailis, Laima Vileikienė, Kazys Tracevskis, Stasys Bakevičius, Vytautas Saulevičius, Remigijus Bimba ir Danielius Vervečka. Į LGHD Revizijos komisiją išrinkti: Vidimantas Kučas, Artūras Paltarackas ir Kęstutis Virketis.

2018 m. sausio 30 d. vykusiame pirmajame LGHD Tarybos posėdyje LGHD Pirmininko pavaduotoju išrinktas Danielius Vervečka, LGHD Kancleriu - Paulius Vaniuchinas, LGHD Generaline sekretore - Sigita Gasparavičienė, LGHD Atstovai ryšiams su visuomene ir žiniasklaida: Sigita Gasparavičienė ir Kristina Giedraitienė. Pirmajame LGHD Tarybos posėdyje įsteigtas LGHD Kauno regiono skyrius, kurio pirmininke patvirtinta Kristina Giedraitienė. 

Paieška

Go to top