Didybę mena plytų krūvos - Pavlovo respublika

Pavlovo rūmai ... važiuojant keliu Šalčininkai - Medininkai netoli Turgelių gyvenvietės Šalčininkų rajone ...yra Merkinė. Beje, Lietuvoje yra dvi Merkinės, kita - Varėnos rajone Merkio upės žemupyje, upės santakoje su Nemunu. Kad žmonės jų nesupainiotų, netoli Vilniaus esanti Merkinė vadinama Mažąja Merkine.
Šioje vietoje priverčia sustoti širdį draskantis vaizdas - virš dilgėlių kylantys sienų griuvėsiai. Matyt, kitados čia būta didingų rūmų - su didžiuliais langais ir storomis sienomis. 1770 metais į Lietuvą atvykęs italų architektas Karlas Spampanis ėmė projektuoti pirmuosius klasicizmo pastatus. Manoma, kad vienas išjo kūrinių buvo ir Merkinėje. Iš tos praeities didybės dabar beliko tik istoriniai prisiminimai.

Mažoji Merkinė garsi tuo, jog čia, dešiniajame Merkio krante, XVIII a. buvo įsikūrusi savo istorine praeitimi įdomi Pavlovo respublika.

Merkinė priklausė ne vienai didikų šeimai. 1767 metais iš Korsakų ją nusipirko LDK referendorius, Vilniaus kanauninkas Povilas Ksaveras Bžostauskas (1739-1827). Jaunas, išsilavinęs dvarininkas savo Merkinės dvare 1769 metais pradėjo radikalias ūkio socialines reformas - jis įkūrė Pavlovo respubliką, gyvavusią nuo 1769 iki 1795 metų.
Pavlovo respublika buvo nedidelė valstiečių savivaldos bendruomenė. Ją sudarė Merkinės dvarelis (34 valstiečių ūkiai), sujungtas su Turgelių palivarku (iš viso 78 valakai, apie 1640 ha). Valdė prezidentas (pats dvaro savininkas) ir valstiečių seimas. P. Bžostauskas pamažu likvidavo lažą, pakeitęs jį piniginiu mokesčiu, valstiečiams leido laisvai tvarkyti savo turtą, iš dalies ir žemę, verstis prekyba ir amatais, suteikė asmens laisvę. Respublika turėjo savo pinigus, banką, antspaudą, mokyklą, gydytoją, tvarkai palaikyti sukūrė miliciją iš 137 jaunų vyrų.

1791 m. balandžio 4 d. Lietuvos-Lenkijos Seimas oficialiai pripažino respubliką ir patvirtino jos gyventojų priimtą konstituciją.
Šia Pavlovo respublika tais laikais domėjosi daugelis Europos valstybių. Milicija turėjo savo vėliavą su Maltos kryžiumi vienoje pusėje ir Bžostauskų herbu bei raide „P" (Pavlovo) kitoje pusėje.
Pats Merkinės dvaras buvo įtvirtintas: iš visų pusių jį supo pylimas, ant kurio stovėjo tikros patrankos. Visi milicininkai - ūkių savininkai turėjo ir savo uniformas. Respublikos monetos buvusios didžiausia numizmatinė retenybė.

Respublika žlugo, kai jos įkūrėjas, suprasdamas, kad valdas greitai užims Rusija (per Lenkijos-Lietuvos padalijimus), pasitraukė į Saksoniją ir Pavlovo respubliką iškeitė į tenykštį dvarą. Naujasis dvaro šeimininkas Frederikas Mošinskis nebandė tęsti respublikos veiklos, vėl grąžino lažą ir nusavino žemę, o vėliau jo valdas išties okupavo Rusija. Jei ne carinės Rusijos okupacija, iš Pavlovo respublikos galbūt gaėjo susiformuoti laisva mažytė valstybė, kokios yra Andora ar San Marinas.

Beje, Pavlovo respublikos įkūrėjas P. Bžostauskas emigracijoje išbuvo iki 1798 metų. Paskui jis grįžo į Lietuvą, klebonavo Turgeliuose, nuo 1825 metų iki mirties - Rukainiuose, kur ir palaidotas.

Lietuvos dailės istorikas, muziejininkas Vladas Drėma yra sakęs, kad dar tarybiniais pokario metais rūmai buvo sveiki. Juose įsikūrė tarybinis ūkis ir laikė rūmuose grūdus. Vienas to ūkio direktorių prasivogė ir, siekdamas nuslėpti nuostolius, padegė rūmus. Po gaisro rūmai nebuvo remontuoti nei restauruoti, be stogo ir perdengimų ėmė nykti ir griūti. Šiandien rūmų vietoje belikę tik plytų krūvos.

Laimius STRAŽNICKAS
savaitė nr, 48, 2009 m.

REKVIZITAI

Įmonės kodas 300630639 / AB SEB BANKAS
Banko kodas 70440
Ats. sąskaitos numeris: LT977044060005872575

Pagerank

Užsakyti svetainę

Dabar lankosi:

Svetainėje lankosi 72 svečiai ir nėra prisijungusių narių

Go to top