Pateikiame LGHD narių jau tyrinėtų giminių sąrašą, kurį yra sukaupę kai kurie mūsų genealogai-istorikai. Sąrašas bus tęsiamas. Tyrinėtų giminių genealoginės schemos yra tas schemas užsakiusiųjų asmenų nuosavybė.

Vytenis Bagdonas, LGHD narys, Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Šeimų, giminių genealoginiai tyrimai:

Adiklių, Aleksandravičių, Ališauskų, Atkočiūnų, Bagdonų, Bagdonavičių, Baltaduonių, Benešiūnų, Bukėnų, Chrapovickių, Ciemnolonskų, Čekavičių, Činčių, Daukšų, Dzvonkų, Gokų, Grigaičių, Grinių, Jevaltų, Karneckų, Koncių, Koriznų, Kriaučiūnų, Kvietkauskų, Liauškų, Litvinų, Michnevičių, Mičiūdų, Misevičių, Nakų, Okinskų, Petraičių, Pilkauskų, Proscevičių, Ramoškų, Sargaučių, Senvaičių, Skumbinų, Steponavičių, Svirskų, Šateikų, Taujanskų, Valiackų, Zigmantavičių, Zinkevičių, Žilinskų, Žukų.


Laima Bartkienė, LGHD iždininkė, Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Šeimų, giminių genealoginiai tyrimai:

Germanavičių, Kulviečių, Petrauskų, Rutkauskų, Skrebutėnų


Aidas Baškys, LGHD narys, genealogas, Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Šeimų, giminių genealoginiai tyrimai:

Abromavičių – Sirevičių, Babenskų, Baziukų, Berlinskių, Bieliūnų, Blinstrubų - Palčinskų, Bortkevičių, Bubalų, Bučiūnų, Burbų, Buržų, Citavičių, Chomentauskų, Dackevičių, Dargevičių, Daukšių – Bieliūnų, Davidsonų (Davicijonų), Dobrovolskių, Duobų, Gaidamavičių, Gintilų, Gurčinų, Ibianskių, Jablonskių, Jankevičių, Jakštų, Jogėlų, Jucevičių, Kaminskų, Kiedžių, Kirkilų, Kozlovskių, Krauzų - Remesų, Kvietkauskų, Kudzių, Lapių, Lenkauskų, Liaudanskų, Macianskių, Macijauskų, Mackevičių, Markevičių - Balzekų, Masalskių, Matusevičių, Mazgeikų, Medžikauskų, Milaševičių, Milvydų, Minginų, Musteikių, Narkevičių, Nekrošių, Norvidų, Ordų, Paalksnių, Pakalkų, Pauliukevičių, Počepavičių, Pribušauskų (Pšibiševskių), Prialgauskų, Pumpučių, Radavičių – Rodaičių, Radavičių, Rasčiauskų, Rosenų, Rudzkių, Sabaliauskų, Sabulių, Sipavičių, Sirotkevičių, Sivickių, Sketerių, Skokauskų, Stanevičių, Survilų, Šakėnų, Šarkanų, Šepečių (Meilūnų), Tiknevičių – Jasevičių, gr. Tiškevičių, Stanevičių - Tomkevičių - Ugianskių, Tugaudžių, Tumilovičių, Ugianskių, Vadauskų, Vaitkevičių, Valterių, Vambutų, Vasiliauskų-Railų, Vencevičių.

Vilius Botyrius, LGHD narys, genealogas, Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Šeimų, giminių genealoginiai tyrimai:

Adomonis, Akstinas, Alaburda, Anolik, Andriuškevičius, Aranovich, Baikovich, Beikus, Beniušis, Bernauer, Braude, Bumbulevičius, Bražinskas, Bučinskas, Čaikauskas, Čalka, Daiches, Davidson, Dibobis, Dičius, Didžgalvis, Dževečka, Dzikaras, Fridshal, Elenski, Einikiai, Gaižauskas, Gafenas, Gudaitis, Janušauskas, Jasutis, Jasvilas, Jurgilas, Juškevičius, Kalkys, Kamenski, Kavaliauskas, Kievličius, Kivėnas, Klimas, Klevečka, Krogertas, Kurliandskis, Laurinaitis, Leonas, Liaudanskas, Liktoras, Lecner, Malinauskas, Markevičius, Martinonis, Masiulis, Mateliai, Mikalauskas, Paliukas, Paškevičius, Paukštė, Petrelis, Oržekauskas, Račiūnas, Rakauskas, Riauba, Tiškevičius, Trapunskis,
Truchanavičius, Sirvydas, Sandaras, Sedelskis, Sisitski, Stundžia, Stalioraitis, Svirkauskas, Šabadas, Šalkauskas, Šlekaitis, Vaičekauskas,Valiukevičius, Vikertas, Vitkind, Zalens, Zenkus, Žagiel, Žičkevičus, Žižys, Žukas.


Rimvydas Butautas Kudirka, LGHD narys, Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Šeimų, giminių genealoginiai tyrimai:

Ambraziejų, Andziulių, Butautų, Butautų - Andreikavičių, Bliūdžių, Bobelių, Brazauskų, Brundzų, Dargių, Didčpinigaičių, Dovydaičių, Dvaranauskų, Čibirų, Giriūnų - Gurevičių, Kaukų, Katilių, Lozoraičių, Matulaičių, Nenortų, Olekų, Pietarių, Rimšų, Sapiegų, Siručių, Skaisgirių, Staugaičių, Strimaičių, Staneikų, Šlapelių, Tiškevičių, Totoraičių, Varankų, Žilinskų - tomis linijomis, kurios gyveno Sūduvos apylinkėse ir ten turėjo nuosavybę.


Sigita Gasparavičienė, LGHD pirmininkė,
Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialistė, ekspertė (KVAD'o atestatas Nr.0545), Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Atliko daugiau kaip 200 Lietuvos bajorų palikuonių ir kitų šeimų tyrinėjimus:

Abraičių, Arvasevičių, Barauskų, Bagdonavičių, Boharevičių, Bagavičių, Belazarų, Bričkų, Bugailų, Buterlevičių, Čiškevičių, Čyžykovskių, Charževskių, Chochlovskių, Danilavičių, Dargevičių, Daujotų, Davainų - Silvestravičių, Domaševičių, Gecevičių, Gedminų, Giedraičių, Gineikų, Gintilų, Goštautų, Grybauskų, Diglių, Houvaltų, Janavičių, Jelenevskių, Ibianskių, Juknelevičių, Kačinskių, Karosų, Klejūnų, Kijauskų, Kiltinavičių, Klevečkų, Kondratų, Kontautų, Kirklevskių, Kostrovickių, Koreckių, Kryževičių, Kulviečių, Liugailų, Lapinskių Laukžemių, Lemežių, Liachavičių, Liutkevičių, Liutostanskių, Lukauskų, Luobikių, Marčiulionių, Marčiulynų, Mažeikų, Minginų, Monginų, Montvilų, Nagevičių, Narbutų, Neverauskų, Norbutų, Nargelavičių, Nekvedavičių, Nutautų, Odincų, Palaimų, Petkevičių, Petravičių, Radvilų, Rafalavičių, Rimkų, Rozmiancų, Slaboševičių, Šliogerių, Sologubų, Stanevičių, Stancevičių, Šukevičių, Šukštų, Ščuckių, Teišerskių, Vinčių, Ušackų, Zakševskių, Žemaičių, Žilevičių, Žutautų.


Kristina Giedraitienė, LGHD narė, Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Tyrinėtos giminės: Dargelių, Delininkaičių, Demkų, Derbutų, Geležiūnų, Giedraičių, Gritėnų, Jaščiukevičių, Savickų, Skalskių, Sterneckių.


Audronė Musteikienė, LGHD narė, internetinių tinklapių dizainerė ir tinklaraštininkė

  Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Tyrinėtos giminės: Jakštų, Musteikių, Patų, Vambutų, Vasiliauskų-Railų.
Nubraižytos genealoginės schemos:

Abromavičių / Sirevičių, Babenskų, Baziukų, Berlinskių, Bieliūnų, Blinstrubų / Palčinskų, Bortkevičių, Bubalų, Bučiūnų, Burbų, Buržų, Citavičių, Chomentauskų, Dackevičių, Dargevičių, Daukšių / Bieliūnų, Davidsonų (Davicijonų), Dobrovolskių, Duobų, Gaidamavičių, Gintilų, Gurčinų, Ibianskių, Jablonskių, Jankevičių, Jakštų, Jogėlų, Jucevičių, Kaminskų, Kiedžių, Kirkilų, Kozlovskių, Krauzų - Remesų, Kvietkauskų, Kudzių, Lapių, Lenkauskų, Liaudanskų, Macianskių, Macijauskų, Mackevičių, Markevičių / Balzekų, Masalskių, Matusevičių, Mazgeikų, Medžikauskų, Milaševičių, Milvydų, Minginų, Musteikių, Narkevičių, Norvidų, Ordų, Paalksnių, Pakalkų, Pauliukevičių, Petkų / Vaičekauskų, Počepavičių, Pribušauskų (Pšibiševskių), Prialgauskų, Pumpučių, Radavičių – Rodaičių, Radavičių, Rasčiauskų, Rosenų, Rudzkių, Sabaliauskų, Sabulių, Sipavičių, Sirotkevičių, Sivickių, Sketerių, Skokauskų, Stanevičių, Stulgų, Survilų, Šakėnų, Šarkanų, Šatikauskų, Šepečių (Meilūnų), Taškūnų, Tiknevičių / Jasevičių, gr. Tiškevičių, Stanevičių / Tomkevičių / Ugianskių, Tugaudžių, Tumilovičių, Ugianskių, Vadauskų, Vaitkevičių, Valterių, Vambutų, Vasiliauskų-Railų, Veličkų, Vencevičių.

Galima pasižiūrėti genealoginių medžių, schemų pavyzdžius.


Emilijus Songaila, LGHD narys, Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Tyrinėtos giminės: Bargailų, Bilevičių, Burbų, Janavičių, Joakimčių, Mauragų, Kukanauzų, Navickų, Pacevičių, Petkevičių, Songailų.Tyrinėtų giminių genealoginės schemos ir medžiai yra juos užsakiusiųjų asmenų nuosavybė.

Pastaba: suinteresuotiems kreiptis asmeniškai į genealogą. Paklausimams prašome naudoti ir forumą.

Genealoginių duomenų bazės kaupimas, skaitmeninimas ir publikavimas, duomenų banko internete kūrimas

Rūpinimasis archyvų išsaugojimu

REKVIZITAI

Įmonės kodas 300630639 / AB SEB BANKAS
Banko kodas 70440
Ats. sąskaitos numeris: LT977044060005872575

Pagerank

Užsakyti svetainę

Dabar lankosi:

Svetainėje lankosi 51 svečias ir nėra prisijungusių narių

Go to top