M - 54; N -24, O - 17 Entries
macellarius, mactator rzeźnik, handlarz mięsa mėsininkas, prekiautojas mėsa
mactator rzeźnik mėsininkas
magister civium burmistrz burmistras
magister scholae nauczyciel mokytojas
majores przodkowie protėviai
malitiosus złośliwy, podstępny piktas, piktžiugiškas
malleator kowal podkuwacz kalvis, arklių pakaustytojas
mandrita pasterz, mnich maldininkas, vienuolis
manicarius rękawicznik pirštininkas, pirštinių siuvėjas
mansuarius chłop, zagrodnik valstietis
marinarius marynarz jūrininkas
maris mężczyzna, samiec vyras, patinas
marita żona žmona
maritus mąż vyras, sutuoktinis
marsuparius kuśnierz, miechownik kailininkas, kušnierius
marsupiator rękawicznik pirštininkas, pirštinių siuvėjas
massarius zarządca valdytojas, prievaizdas
mater matka motina
mater antiqua babka senelė, bobutė
materialista handlarz prekybininkas
materna matka chrzestna krikšto motina
matertera ciotka, siostra matki teta, motinos sesuo
matertera magna siostra babki senelės sesuo
matiarius wędliniarz prekiautojas rūkyta mėsa
matricida matkobójca motinžudys
matrimonium małżeństwo santuoka
matrimonium clandestinum ślub potajemny slapta santuoka
matrimonium claudicans małżeństwo nieskonsumowane neįsigaliojusi, neįvykusi santuoka
matrimonium conscientiae ślub potajemny slaptas susituokimas
matrimonium putativum małżeństwo unieważnione negaliojančia paskelbta santuoka
matrina matka chrzestna krikšto motina
matruelis kuzyn, syn siostry matki pusbrolis, motinos sesers sūnus
mellicida bartnik, pszczelarz bitininkas
membranarius wytwórca pergaminu pergamento gamintojas
mendicant, mendicus żebrak elgeta
mensarius bankier bankininkas
mensator stolarz, wytwórca stołów stalius, stalų meistras
mensis miesiąc mėnuo
mercator kupiec pirklys
meretrix nierządnica, prostytutka laisvo elgesio, prostitutė
messor żniwiarz dirvos arėjas
miles, militus żołnierz kareivis
mimula tancerka šokėja
minutor felczer felčeris
moecha cudzołożnica svetimautoja
molitor, molendarius młynarz malūnininkas
montanista górnik solny druskos kasėjas
mortus zmarły miręs
mulier kobieta moteris
muliercula nierządnica pasileidėlė
multatio ukaranie bausmė
murarius, murator murarz mūrininkas
musicus muzyk muzikantas
mutarius celnik muitininkas
nata urodzona córka gimusi duktė
nativus urodzony gimęs
natus urodzony syn gimęs sūnus
nauta żeglarz irkluotojas, valtininkas
navector przewoźnik vežėjas
necis morderstwo žmogžudystė, nužudymas
nepos wnuk, bratanek anūkas, brolvaikis
neptis wnuczka, bratanica anūkė, broldukterė
netor krawiec siuvėjas
netrix szwaczka siuvėjas
nodator guzikarz sagų gamintojas
nominis imię vardas
notabilis godny uwagi vertas dėmesio
notarius pisarz, notariusz raštininkas, notaras
nothus dziecko nieślubne nesantuokinis vaikas
noverca macocha pamotė
novercus ojczym patėvis
noxia przestępstwo nusikaltimas
nubilis zdatny do małżeństwa galintis tuoktis, pilnametis
nuntius posłaniec listonosz pasiuntinys, laiškanešys
nuptarum wesele, małżeństwo vestuvės
nurus synowa marti (sūnaus žmona)
nutricula mamka žindyvė
nutrix mamka žindyvė
obsequa służąca tarnaitė
obsterix położna, odbierająca dziecko pribuvėja
oenopola sprzedawca win vyno pardavėjas
officialis urzędnik pareigūnas
olearius olejarz prekiautojas alyva
olim niegdyś żyjący buvęs
operarius, operator wyrobnik, pracownik najemny amatininkas, samdomas darbininkas
opifex rzemieślnik amatininkas
opilio owczarz avių augintojas
opilionis pasterz owiec avių piemuo
opiparus wspaniały, okazały puikus, išvaizdus
oppidanus mieszczanin, obywatel miestietis
orbator ten który osieroca tas dėl kurio tampama našlaičiu, našle
organarius organista vargonininkas
orphanus sierota našlaitis
osculum pocałunek bučinys
ostiarius strażnik przy bramie, klucznik vartų sargybinis, raktininkas

REKVIZITAI

Įmonės kodas 300630639 / AB SEB BANKAS
Banko kodas 70440
Ats. sąskaitos numeris: LT977044060005872575

Pagerank

Užsakyti svetainę

Dabar lankosi:

Svetainėje lankosi 121 svečias ir nėra prisijungusių narių

Go to top