P - 117, Q - 1 Entries
paelex nierządnica pasileidėlė
paelicatus konkubinat mazaliansas
panifex piekarz kepėjas
pannarius sukiennik drobės meistras
pannicida krawiec sukienny siuvėjas iš drobės
pannisor postrzygacz sukna drobės pakirpėjas
pantopola kupiec pirklys
papyrifex papiernik popierininkas
parchanista barchannik multino (drobės rūšis) audėjas
parens rodzice, przodkowie tėvai, protėviai
parentes rodzice tėvai,
parochus proboszcz klebonas
partus rodzenie, płód gimdymas, vaisius
pastellator wytwórca patelni keptuvių gamintojas
pastor pasterz, proboszcz klebonas
pater ojciec tėvas
pater adoptivus teść uošvis
pater antiquus dziadek senelis
patricida ojcobójca tėvažudis
patrini rodzice chrzestni krikštatėviai
patruelis stryjeczny pusbrolis( iš tėvo pusės)
patruelis frater brat stryjeczny pusbrolis (iš tėvo pusės)
patruelis soror siostra stryjeczna pusseserė( iš tėvo pusės)
patruus stryj dėdė (tėvo brolis)
pauper biedak vargšas
pectinator gręplarz vilnos karšėjas
pedagogus nauczyciel mokytojas
pellex konkubina sugyventinė
pellio,pellifex, pellifactor kuśnierz kailių išdirbėjas
pelviarius, pelvifex miednicznik , kotlarz katilius
penesticus handlarz starzyzną prekiautojas senienomis
perator kuśnierz, miechownik kailininkas, kušnierius
pergamenarius wytwórca pergaminu pergamento gamintojas
perifex snycerz raižytojas
periurium krzywoprzysięstwo melaginga priesaika
pestis zaraza užkratas
pharetrator wytwórca kołczanów šarvų gamintojas
pharmacolopa aptekarz vaistininkas
pictaciarius łatacz skraidytojas
pictor malarz dažytojas, dailininkas
pilarius kuglarz juokdarys, gatvės klounas
pilearius, pileo, pileator kapelusznik kepurininkas
pinsor śrutownik grūdų malikas, girnius
pirarius kaletnik sagų, sąsagų meistras, amatininkas
piscator rybak žvejas
pistor piekarz kepėjas
pistrinus piekarz kepėjas
pituita katar sloga, peršalimas
planus włóczęga valkata
plastes rzeźbiarz, snycerz skulptoius
plaustrarius kołodziej, stelmach kubilius
plebanus pleban klebonas
politor szlifierz šlifuotojas, galąstojas
pollinctor właściciel zakładu pogrzebowego šarvojimo įstaigos savininkas
pomarius handlarz owoców prekiautojas daržovėmis
pontifex biskup vyskupas
popinarius, popinator kucharz virėjas
porocreator rodzic gimdytojas
posteri potomkowie protėviai
posthumus pogrobowiec vaikas, gimęs po tėvo mirties
praeceptor kierownik szkoły, nauczyciel mokyklos direktorius, mokytojas
praedatio rabunek plėšimas, apiplėšimas
praefectus zarządca valdytojas, prievaizdas
praestantia znakomitość įžymybė
praxator piwowar aludaris
preces modlitwa , klątwa malda, priesaika
primaevus młodociany jaunyvas
principatus panowanie, hegemonia valdymas
prista drwal netikėlis
privigna pasierbica podukra
privignus pasierb posūnis
proabilitas prawdopodobieństwo panašumas
proamita siostra pradziadka prosenelio sesuo
proavia prababka prosenelė
proavitus odziedziczony po przodkach tėvoninis, paveldėtas iš protėvių
proavus pradziad , przodek prosenis, protėvis
procarius świniopas kiaulaganys
procurator zastępca pavaduotojas, pavaduojantis
procus zalotnik gundytojas, mergišius
proditio zdrada išdavystė
professor nauczyciel mokytojas, mentorius
profugus uciekający , wygnany pabėgėlis, ištremtasis
progener mąż wnuczki anūkės vyras
progenetrix matka rodu giminės motina
progenies pochodzenie , ród kilmė, giminė
progenitor ojciec rodu giminės tėvas
prognatus urodzony gimęs
proles potomstwo, dzieci palikuoniai, vaikai
promocondus piwniczy, szafarz rūsių , spintų prižiūrėtojas, drabužininkas
promus kuchmistrz virtuvės šefas, kuchmistras
pronepos prawnuk proanūkis
proneptis prawnuczka proanūkė
pronuba druchna, drużka pamergė
pronurus żona wnuka anūko žmona
propago potomek, dziecko palikuonis, vaikas
propinguus krewny giminaitis
propola handlarz prekybininkas
propugnator obrońca, opiekun gynėjas, globėjas
proreta dowódca statku laivavedys, laivo vadas
prosapia pokrewieństwo, krewni giminystė, giminės
prosocer dziadek męża lub żony vyro ar žmonos senelis
prosocrus babka męża lub żony vyro ar žmonos senelė
provisor puerorum opiekun dzieci vaikų globėjas
provisus zmarły opatrzony sakramentami mirė aprūpintas sakramentais
proxator piwowar aludaris
proxeneta pośrednik handlowy prekybos tarpininkas
proximitas pobliże, sąsiedztwo kaimynystė
psecas fryzjerka kirpėja
pubes dojrzały, dorosły subrendęs
puella dziewczyna, kochanka mergina, meilužė
puer exercitus ciura, luzak netikėlis, palaidūnas
pueri dzieci vaikai
pupilla sierota (dziewczyna) našlaitė
pupillus sierota (chłopak) našlaitis
pusio chłopczyk vaikas
pyrarius prochownik parakininkas
quondam zmarły niegdyś kažkada miręs

REKVIZITAI

Įmonės kodas 300630639 / AB SEB BANKAS
Banko kodas 70440
Ats. sąskaitos numeris: LT977044060005872575

Pagerank

Užsakyti svetainę

Dabar lankosi:

Svetainėje lankosi 105 svečiai ir nėra prisijungusių narių

Go to top