R - 28, S - 84 Entries
radix pochodzenie, ród kiltis, kilmė, giminė
ratiocenatis rachmistrz sąskaitininkas, buhalteris
readarius woźnica važnyčiotojas
reddituarius dzierżawca valdytojas, seniūnijos laikytojas
redemptor handlarz prekiautojas, prekybininkas
reflektor druciarz vielos dirbėjas
relicta wdowa našlė
relictus wdowiec našlys
remex wioślarz, marynarz irklininkas, jūreivis
renatus ochrzczony pakrikštytas
repertor wynalazca, sprawca atsakovas, kaltininkas
repudium rozwiązanie małżeństwa skyrybos, ištuoka
repugnantia sprzeczność, konflikt konfliktai
requiscat in pace (R.I.P.) niech spoczywa w spokoju te ilsisi ramybėje
restiarius, restio powroźnik pranašautojas
restitutio naturalium uznanie nieślubnego dziecka nesantuokinio vaiko pripažinimas
retractus ukryty slaptas
revenditor librorum księgarz knygininkas, bibliotekininkas
revocatio odwołanie atšaukimas
rhedarius kołodziej, stelmach račius
ribaklus włóczęga, organista, bakałarz vargoninkas
rogatus prośba prašymas
rotifex kołodziej, stelmach račius
rubricerdo czerwonoskórnik balnius, odos išdirbėjas
ruffifusor ludwisarz liejikas
rurensis rolnik žemdirbys
rurigena wieśniak kaimietis
rusticus rolnik žemdirbys
saccarius kuśnierz, miechownik kailius
sacellanus, sacerdos ksiądz, kapłan kunigas, klebonas
safiaticus safiannik tymininkas
saga czarownica burtininkė
sagittarius łucznik, wytwórca strzał lankininkas, strėlių meistras
salarius warzelnik soli druskos virėjas
salicida prasol, solarz sūdytojas, raugintojas
salifex, salinator handlarz soli prekiautojas druska
salpista trębacz trimitininkas
salsamentarius śledziarz, solarz prekaiutojas silkėmis
samiator szlifierz šlifuotojas
sartor krawiec siuvėjas
sator siewca sėjikas
scabinus ławnik suolininkas, prekiautojas
sclopetarius strzelec šaulys
scoparius zamiatacz ulic šlavėjas
scortatio cudzołóstwo svetimoteriavimas
scriba pisarz raštininkas
scriniarius boazernik, stolarz, archiwista stalius, archyvaras
scrutarius handlarz starzyzną antikvaras, prekiautojas senienomis
sculptor snycer skulptorius
scultetus sołtys, wójt šaltyšius, vaitas
sector górnik solny druskos kasėjas
secundo voto po raz drugi antrąkart
sellarius, sellator siodlarz balnininkas
semenis potomek palikuonis
senectus starość senatvė
senex starzec senolis
sepulcrum grób karstas
sepultura pogrzeb laidotuvės
sepultus pogrzebany, pochowany palaidotas
sericarius, serifex wytwórca jedwabiu šilko meistras
serifaber, serator ślusarz šaltkalvis
serrator, serrarius tracz lentpjovys
servus sługa tarnas
sicae skrytobójstwo slapta žmogžudystė
silicarius brukarz grindinio klojikas
silvanus leśniczy miškininkas
similarius piekarz białego chleba bandelių kepėjas
simulator fałszerz, kopista, partacz falsifikuotojas, gadintojas
skandularius gonciarz puodžius
sobrinus cioteczny, stryjeczny giminystė iš motinos ir tėvo pusės
socer teść uošvis
socius wspólny, złączony bendras
socrus teściowa uošvė
soror siostra sesuo
sororarius mąż siostry sesers vyras
sororicida siostrobójca seseržudys
sororinus siostrzeniec pusbrolis, motinos sesers sūnus
speciarus kramarz korzenny prekiautojas žolelėmis
speculator stróż, wartownik sargas, vartų sargybinis
sponsa narzeczona sužadėtinė
sponsalia zaręczyny sužadėtuvės
sponsor fidei ojciec chrzestny krikštatėvis
sponsus narzeczony sužadėtinis
sportularius koszykarz krepšių pynikas
spurius z nieznanego ojca, bękart nežinomo tėvo vaikas, benkartas
squlatoris żałoba gedulas
stametor kamieniarz akmenskaldys
stannarius kotlarz katilius
staterarius karetnik, powoźnik vežikas
stationarius kramarz krautuvininkas
statuarius rzeźbiarz skulptorius
stemma rodowód, drzewo genealogiczne genealogijos medis
stipus żebrak elgeta
stratarius siodlarz balnius
structor murarz mūrininkas
stupro zhańbić nuplėšti garbę
stuprum violentium gwałt prievarta, apiplėšimas
subdubito powątpiewać abejoti
subnuba nałożnica meilužė
suboles potomstwo, latorośl palikuoniai
subscriptio podpis parašas
subulcus świniopas kiaulaganys
suburbium przedmieście priemiestis
sufferator kowal podkuwacz kalvis, kaustytojas
supplicant biedak vargšas
surditas głuchota kurtumas
susceptor ojciec chrzestny krikštatėvis
susceptrix matka chrzestna krikštamotė
suspendium powieszenie się pakorimas
suspicio podejrzenie įtarimas
sutor szewc siuvėjas
syngraphus dokument dokumentas

REKVIZITAI

Įmonės kodas 300630639 / AB SEB BANKAS
Banko kodas 70440
Ats. sąskaitos numeris: LT977044060005872575

Pagerank

Užsakyti svetainę

Dabar lankosi:

Svetainėje lankosi 103 svečiai ir nėra prisijungusių narių

Go to top