T - 31, U - 10. V -35, X - 1, Z -2 Entries
tabellarius tabelio posłaniec listonosz pasiuntinys, laiškanešys
tabelnarius karczmarz šinkorius
tabernalis arrendator arendarz karczmy karčemos nuomotojas
tabularium archiwum archyvas
talemetarius piekarz kepėjas
tector dekarz, tynkarz stogdengys, tinkuotojas
tectum pogrzebać palaidoti
tegularius dachówkarz ceglarz stogdengys, mūrininkas
testacus poświadczony supažindintas, žinantis reikalą
testis świadek liudininkas
textor tkacz, sukiennik audėjas
tibialus pończosznik kojinių gamintojas
tinctor farbiarz dažytojas, dailininkas
tomeator tomio tokarz šaltkalvis
tonsor fryzjer, golibroda kirpėjas, barzdaskutys
toreutes grawer graveris
torifex płatnerz ginklų, šarvų meistras
tormentarius ludwisarz patrankų liejikas
tornator tokarz šaltkalvis, tekintojas
tortor kat budelis
transfuga zbieg pabėgėlis
trigemini trojaczki trynukai
tritor młocarz pienininkas
trucidatio zabijanie, mordowanie nužudymas
tumulatus pogrzebany palaidotas
tumulo pochować, pogrzebać palaidoti
tumulus grób karstas
tunarius bednarz kubilius
tussis kaszel kosulys
tutor opiekun globėjas
tyropola handlarz sera prekiautojas sūriu
ulcerosus owrzodzony apniktas vočių, žaizdotas
ultimus familiae ostatni z rodu paskutinis giminėje
ultionis zemsta, kara kerštas, bausmė
unguentarius perfumiarz, wytwórca maści kvepalų kvapniųjų medžiagų gamintojas
urinator nurek naras, nardytojas
usurarius lichwiarz lupikautojas, kreditorius
uterinus przyrodni , z innego ojca kito tėvo
uxor żona žmona
uxor gratuita konkubina sugyventinė
uxoratus żonaty vedęs
vadis poręczyciel garantuojantis
vadius poręczyciel garantuojantis už kažką
valvarius klucznik, szafarz raktininkas
vector woźnica vežikas, vežimas
venator myśliwy medžiotojas
venditor kupiec pirklys
veni przyjść, zejść się ateiti, išeiti, mirti
verisimilis prawdopodobny patikimas, panašus
vespillo grabarz žemės, duobių, tvenkinių kasikas
vestiarius krawiec siuvėjas
vestiplica praczka skalbėja
veterinarius weterynarz veterinorius
vetustas starość senatvė
viator podróżny keliauninkas
vicanus wieśniak kaimietis
vicinalis sąsiedni kaimyninis
viculus wioska kaimelis
vidua wdowa našlė
viduus wdowiec , owdowiały našlys, našlaujantis
vietor, viego bednarz kubilius
vigilarius strażnik stróż sargas
villula dworek wiejski kaimo dvarelis
vinctor bednarz kubilius
vinitor uprawiający winnicę vynuogyno savininkas
vinopola winiarz vynininkas
violationis zgwałcenie išprievartavimas
virginalis dziewiczy, panieński mergiškas
virgo dziewica, panna mergina, panelė
virgulator miotlarz, szczotkarz šluotų, šepečių gamintojas
viri małżonek, mąż sutuoktinis, vyras
virilis męski vyriškas, vyro
vitriarius, vitreator szklarz , hutnik szkła stiklius, stiklo pūtikas
vitricus ojczym patėvis
vivitor winogrodnik vynininkas
vulgo quaesitus nieślubne dziecko nesantuokinis vaikas
xylocopus cieśla dailidė
zonarius paśnik juostų audėjas
zytopoeus, zythopepta piwowar aludaris

REKVIZITAI

Įmonės kodas 300630639 / AB SEB BANKAS
Banko kodas 70440
Ats. sąskaitos numeris: LT977044060005872575

Pagerank

Užsakyti svetainę

Dabar lankosi:

Svetainėje lankosi 104 svečiai ir nėra prisijungusių narių

Go to top