Lotynų Lietuvių
F - 44, G - 26, H - 17 entries
faber kowal, rzemieślnik kalvis, amatininkas
faber lignarius cieśla dailidė, stalius
faber murarius murarz mūrininkas
falcarius kowal kos dalgių kalvis
falconarius sokolnik sakalininkas
falsus fałszywy netikras
famella służąca tarnaitė
familia defuncta wygasły ród išmirusi giminė
famulatus służba, niewola tarnystė, nelaisvė
famulus pomocnik, parobek padėjėjas, pagalbininkas
famulus aulicius służący dworski dvaro tarnas
feber ferri kowal kalvis
femina kobieta moteris
feniscea kosiarz, żniwiarz pjovėjas
ferri faber kowal kalvis
fetus rodzenie, płód gimdymas, vaisius
fibulator guzikarz, wytwórca okuć sagų, apkaustų gamintojas
figulus garncarz puodžius
filia córka duktė
filiaster bratanek sūnėnas (brolio sūnus)
filicarius brukarz, kamieniarz grindinių klojikas, akmenskaldys
filius naturalis syn nieślubny nesantuokinis sūnus
fistulator flecista fleitininkas
flaminium urząd kapłański klebono pareigybė
flator hutnik kalnakasys, metalurgas
flaviarius safiannik tymininkas
flebotomarius felczer felčeris
fleo płakać verkti
fodi zakopać, pochować palaidoti
forestarius leśniczy miškininkas
forestarius lešniczy girių prižiūrėtojas, girininkas
formositas piękność grožis
fornacarius, furnarius zdun krosnininkas
fossarius, fossor górnik, kopacz, grabarz kalnakasys
fossor kopacz, rolnik, górnik, grabarz kalnakasys
fragulator, frenifex kaletnik krepšių pynėjas
frater brat brolis
fratria bratowa brolienė
frenarius rymarz šikšnius, balnius
frumentarius kupiec zbożowy grūdų ( javų) pirklys
frumitor garbarz odininkas, balnius
funarius, funista, funifex powroźnik virvių pynėjas
funicularius wytwórca sznurowadeł, pasków, klamer raištelių, dirželių ir sagčių gamintojas
furunculus złodziejaszek piktadarys
fusor odlewnik liejikas
gangaba tragarz nešikas
garcifer kucharz virėjas
gemellus bliźniak vienas iš dvynių
geminus bliźnięta dvyniai
gemmagenum kaflarz plytelių klojikas
gemmarius jubiler juvelyras
gener zięć žentas
generalis artilleriae general artylerii artilerijos vadas
generosus lub gnosus urodzony, szlachetny, szlachcic kilmingasis, bajoras
genetrix matka motina
genitor ojciec tėvas
gens ród giminė
germanitas braterstwo brolija
germanus rodzony brat tikrasis brolis
gerulus tragarz nešikas
gestator tragarz nešikas
girator włóczęga valkata
gladifer,ensifer miecznik kardininkas
glebator studniarz šulinių kasėjas
glos bratowa, szwagierka svainė ( brolio žona)
glutinator introligator knygryšys
gnarus znany,znajomy žinomas, pažįstamas
gnosus lub generosus urodzony, szlachetny, szlachcic kilmingas, bajoras, šlėkta
gradus stopień, pokrewieństwo giminystė, giminystės laipsnis
grammaticus nauczyciel mokytojas
grandaevus sędziwy senas
guardianus strażnik sargybinis, sargybininkas
haeres dziedzic tėvūnas, paveldėtojas
harpator harfiarz arfininkas ( muzikantas)
herbarius zielarz žolininkas
herctum spadek palikimas
heres dziedzic tėvūnas, paveldėtojas
hiems zima, niepogoda žiema, blogas oras
hieraticus święty šventas, šventasis
histrio aktor aktorius
hydrops wodna puchlina vandenligė
homicidium mord, zabójstwo žmogžudystė
horolgifex zegarmistrz laikrodininkas
horologifex, horologius zegarmistrz laikrodininkas
hortulanus ogrodnik sodininkas
hospes publicus karczmarz karčemos savininkas
humanus ludzki žmoniškas
humatio pogrzeb laidotuvės
huragius magik, kuglarz magas, fokusininkas

REKVIZITAI

Įmonės kodas 300630639 / AB SEB BANKAS
Banko kodas 70440
Ats. sąskaitos numeris: LT977044060005872575

Pagerank

Užsakyti svetainę

Dabar lankosi:

Svetainėje lankosi 72098 svečiai ir nėra prisijungusių narių

Go to top