1. Bendros LGHD DP komisijos nuostatos

Brangiausias tautos turtas yra istorija. „ Istorija - šventas dalykas, nes jai privalu skelbti tiesą, o kur tiesa – ten Dievas, nes Dievas yra tiesa.“ ( Servantesas ).

Kiekvieno žmogaus, šeimos, giminės istorija sudaro bendrą pynę – mūsų tautos praeitį. Genealogų draugija skatina ir remia norą domėtis protėvių šaknimis, siekius įskiepyti jaunajai kartai savo šalies ir tautos istorijos pažinimo jausmą.

2. Komisijos veikla

Kilmės liudijimas

Kilmės liudijimuose nurodomos protėvių pavardės, jų kilmė, herbai (jei protėviams jie buvo suteikti) ir kita genealoginiu požiūriu vertinga informacija.
Kilmės liudijimus LGHD DP komisija registruoja ir pateikia LGHD vadovybei iškilmingam jų įteikimui. LGHD DP komisija nagrinėja šeimų genealogines schemas, genealoginius medžius ir juos tvirtina.
LGHD DP komisija kartą į mėnesį renkasi LGHD būstinėje, registruoja piliečių prašymus, nagrinėja ir vertina kilmės liudijimams gauti pateiktus dokumentus. Dokumentai pripažinti tinkamais kilmės liudijimams gauti lieka Lietuvos genealogijos ir heraldikos draugijoje.

 

3. Dokumentai kilmės liudijimams gauti :

3.1. Prašymas gauti išvadas (atsisiųsti)
3.2. Trumpas giminės aprašymas, herbų aprašymas jei asmuo juos pateikia, jų aprašymas ir magnetinė laikmena.
3.3. Genealoginė schema
3.4. Archyviniai, bažnytiniai gimimo, krikšto, santuokos, mirties liudijimai ar jų kserokopijos, legitimaciniai, luominiai dokumentai, herbai, istorinė – literatūrinė medžiaga ir kt. dokumentai, įrodantys tiesioginį genealoginį ryšį su protėviais.

Pastabos:

  1. Jei vienu metu kilmės liudijimams gauti kreipiasi keli tos pačios šeimos ar giminės atstovai, aukščiau minimus dokumentus pakanka pateikti viename komplekte.
  2. Piliečiai, norintys pasinaudoti kitų asmenų sukaupta medžiaga, privalo gauti tų asmenų raštišką sutikimą.
  3. Piliečiams prašant LGHD DP komisija gali rekomenduoti LGHD narį praktinei dokumentų paruošimo pagalbai.
  4. Piliečiai DP komisijai pateikia dokumentų kopijas ir originalus. Kopijos lieka Lietuvos genealogijos ir heraldikos draugijoje.

Dokumentai su jų aprašu susegti į aplanką pateikiami A4 formato lapuose.

4. Apmokėjimas

LGHD Tarybos 2009-05-28 d. nutarimu, piliečiams, norintiems įteisinti savo istorinę kilmę, privalus mokestis ( priklausomai nuo informacijos kiekio jame ), kilmės liudijimo projektavimui, spausdinimui, pateiktos medžiagos patikrai, iškilmingo įteikimo ceremonialui ir kt. org. išlaidoms.

Pastabos: LGHD nariams, jų sutuoktiniams ir nepilnamečiams vaikams taikoma 25 % nuolaida.
Asmenims, kurių tėvai yra legitimuoti Lietuvos bajorų karališkoje sąjungoje, dokumentai priimami supaprastinta tvarka.

 

Telefonai pasiteiravimui:
LGHD DP komisijos pirmininkas Danielius Vervečka, tel. 8 686 04 624
Kancleris Vytautas Antanas Saulevičius, tel. 8 600 25 408

Paieška

REKVIZITAI

Įmonės kodas 300630639 / AB SEB BANKAS
Banko kodas 70440
Ats. sąskaitos numeris: LT977044060005872575

Pagerank

Užsakyti svetainę

Dabar lankosi:

Svetainėje lankosi 88917 svečių ir nėra prisijungusių narių

Go to top