1. Bendros Lietuvos genealogijos ir heraldikos draugijos Heraldikos komisijos nuostatos

1.1. Komisijos funkcijos

1.1.1. Dalyvauti formuojant darnią Lietuvos Respublikos heraldikos sistemą:
1.1.1.1. Dalyvauti Lietuvos valstybės piliečių, kurie įstatymų nustatyta tvarka gali turėti herbinį ženklą, istorinių ir naujų giminės ženklų (herbų), herbinių vėliavų, herbinių antspaudų ir kitų herbinių ženklų kūrime.
1.1.1.2. Spręsti bendruosius heraldikos norminimo klausimus, atsižvelgdama į Lietuvos heraldikos tradicijas, tarptautinę patirtį ir heraldikos mokslo tendencijas - nustato taisykles, reglamentuojančias giminės ženklų (herbų), herbinių vėliavų, herbinių ženklų ir herbinių antspaudų kūrimą.
1.1.2. ugdyti pagarbą heraldikos simbolikai, propaguoti heraldikos žinias.

1.2. Komisija

1.2.1. Derina ir tvirtina naujų giminės ženklų (herbų) ir herbinių ženklų projektus.
1.2.2. Asmenų, šeimų prašymu teikia išvadas ir konsultuoja dėl rengiamų giminės ženklų (herbų), herbinių vėliavų, herbinių ženklų ir herbinių antspaudų tapatumo jų etalonams ir projektams.
1.2.3. Kaupia patvirtintus giminės ženklų (herbų) ir herbinių ženklų etalonus, projektus, surinktą rašytinę ir ikonografinę medžiagą, tyrimus ir užtikrina jų apsaugą.
1.2.4. Renka ir tiria Lietuvoje ir užsienio valstybėse esančią Lietuvos heraldikos medžiagą.
1.2.5. Konsultuoja istorinių herbų atkūrimo ir naujų giminės ženklų (herbų), taip pat herbinių vėliavų, herbinių ženklų, herbinių antspaudų kūrimo, naudojimo ir propagavimo klausimais, teikia metodinę paramą giminės ženklų (herbų), herbinių vėliavų, herbinių ženklų ir herbinių antspaudų kūrėjams ir tyrėjams.
1.2.6. LGHD Heraldikos komisija kartą į mėnesį renkasi LGHD būstinėje.

1.3. Giminės ženklai (herbai)

1.3.1. Archyviniai, piliečių asmens dokumentai, luominę kilmę įrodantys dokumentai, giminės ženklai(herbai), istorinė – literatūrinė medžiaga ir kita dokumentacija LGHD Heraldikos komisijos sprendimu pripažinti giminės ženklai (herbai), asmenų pateikiami giminės ženklai (herbai) yra pagrindas išduoti atitinkamos formos heraldikos komisijos liudijimus, įteisinančius giminės ženklų (herbų) priklausomybę.
1.3.2. Giminės, šeimos, asmens ženklas (herbas) yra giminės, šeimos, asmens nematerialusis turtas. Giminių, šeimų, asmenų ženklai (herbai) ar jų atvaizdai gali būti naudojami leidybos, mokslo ir visuomenės informavimo srityse.
1.3.3. LGHD Heraldikos komisija nagrinėja šeimų, giminių ženklus (herbus), sąryšį su šeimos, giminės istorija ir juos tvirtina. Heraldikos komisijos liudijimuose nurodomas ženklas (herbas), ir pridedamas jo aprašymas.
1.3.4. Giminės ženklus (herbus) ir išdavimo liudijimus LGHD Heraldikos komisija registruoja ir pateikia LGHD vadovybei jų įteikimui.
1.3.5. Vienas etalono ir projekto egzempliorius lieka byloje, kitas – pas giminės ženklo (herbo) naudotoją. Dokumentai pripažinti tinkamais heraldikos liudijimams gauti, saugomi byloje. 1.3.6.
1.3.7. Patikslintas arba pakeistas etalonas ir jo pagrindu parengti projektai tvirtinami šio reglamento nustatyta tvarka.
1.3.8. LGHD Tarybos 2009-05-28 (protokolo Nr. 23) nutarimu, piliečiams, norintiems įteisinti savo giminės ženklus (herbus) privalus mokestis, išduoto liudijimo spausdinimui, pateiktos medžiagos apibendrinimui ir kt. org. išlaidoms (LGHD nariams, jų sutuoktiniams ir nepilnamečiams vaikams taikoma 25 % nuolaida).
1.3.9. Giminės ženkluose (herbuose), herbinėse vėliavose, herbiniuose ženkluose, herbiniuose antspauduose negali būti simbolių ar kitokių ženklų, kurie yra susiję su tautinės, rasinės, religinės, socialinės ar kitokios nesantaikos ar neapykantos skleidimu, taip pat prieštarauja moralei ar viešajai tvarkai, visuomenės dorovės normoms.

2. Giminės ženklo (herbo) patvirtinimui dokumentų gauti sąrašas

  1. Prašymas / motyvacija patvirtinti ir registruoti asmeniui,-ims, šeimai giminės ženklą (herbą) - atsisiųsti.
  2. Pretendento giminės ir šeimos aprašymas.
  3. Visus heraldikos reikalavimus atitinkantis giminės ženklas (herbas) (taip pat ir skaitmeninėje laikmenoje) su jo aprašymu.
  4. Asmenys savo duomenis pateikia aplanke A4 formato lapuose, su aprašu.

Pastabos:

  1. Jei vienu metu herbo liudijimams gauti kreipiasi keli tos pačios šeimos ar giminės atstovai, aukščiau minimus dokumentus pakanka pateikti viename komplekte.
  2. Asmenys, norintys pasinaudoti kitų asmenų sukaupta medžiaga privalo gauti tų asmenų raštišką sutikimą.
  3. Asmenims prašant, LGHD Heraldikos komisija gali rekomenduoti LGHD narį praktiniam dokumentų paruošimui (giminės ženklo (herbo) projektavimui, kūrimui, aprašymui).
  4. Asmenys, LGHD Heraldikos komisijai pateikia dokumentų kopijas ir giminės ženklo (herbo) spalvotą kopiją.
LGHD pirmininkas   Česlav Malevskis
LGHD Tarybos pirmininkas   Kazys Tracevskis
LGHD Heraldikos komisijos pirmininkas   Aidas Baškys

 

Telefonai pasiteiravimui:
Heraldikos komisijos pirmininkas Aidas Baškys, tel. 8 612 17 307
Kancleris Artūras Nanartavičius, tel. 8 698 30 427

 

Paieška

REKVIZITAI

Įmonės kodas 300630639 / AB SEB BANKAS
Banko kodas 70440
Ats. sąskaitos numeris: LT977044060005872575

Pagerank

Užsakyti svetainę

Dabar lankosi:

Svetainėje lankosi 88918 svečių ir nėra prisijungusių narių

Go to top