norvaisos

herbas NORVAIŠA

Aprašymas: Sidabriniame herbo skyde raudonas aitvaras auksiniu liežuviu. Skydo galva raudona. Joje penkios aukso monetos. Herbo papuošale – tas pats aitvaras ant sidabrinių sparnų. Auksas atstovauja: Saulę, šviesą, išmintį, brandą. Sidabras: Mėnulį, tyrumą, sielos gyvumą, vandenį. Raudona spalva: Kristų, ugnį, kraują, aistrą, meilę, narsą ir galią. Aitvaras lietuvių mitologijoje suvokiamas kaip skraidantis ugninis žaltys, galintis sudeginti, bet jį prisijaukinus – neša turtus. Monetos yra tradicinė heraldikos figūra. Įregistruotas 2017-03-10 Virginijui Norvaišai. Rejestro Nr. 24. Autorius - Arvydas Každailis.

brazaitis

herbas BRAZAITIS

Aprašymas: Mėlyname skydo lauke sidabrinis balandis ausinėmis kojomis, auksiniame snape laikantis auksinį indelį su ambrozija. Viena iš pavardės kilmės teorijų teigia, kad Brazaičių pavardė kilusi nuo žodžio ambrozija (gr. αμβρόσιoς; „priklausantis prie nemirtingųjų; dieviškas“, plg. αμβρoσία „dievų gėrimas, nektaras“). Minima, kad Dzeusui ambroziją atnešantys balandžiai. Auksas atstovauja: Saulę, šviesą, išmintį, brandą. Sidabras: Mėnulį, tyrumą, sielos grynumą, vandenį. Raudona: Kristų, ugnį, kraują, aistrą, meilę, narsą ir galią. Įregistruotas 2017-02-20 Irmantui Brazaičiui. Rejestro Nr. 23. Autorius - Arvydas Každailis.

vaniuchinas

herbas VANIUCHINAS

Aprašymas: Mėlyname skyde šventas Jurgis. Jis, žirgas ir slibinas sidabriniai. Švento Jurgio šarvai auksiniai. Skydo papėdė sidabrinė. Herbo papuošale tas pats šventas Jurgis. Auksas atstovauja saulę, šviesą, išmintį, brandą. Sidabras - mėnulį, tyrumą, sielos grynumą, vandenį. Mėlyna spalva - Mergelę Mariją, dangaus erdvę, tyrumą ir ištikimybę. Šventas Jurgis Lietuvos ir daugelio valstybių globėjas, šventasis, karių, skautų ir gyvulių globėjas. Kapadokijos krikščionio sūnus nužudytas dėl tikėjimo. Lietuvoje Jurginės švenčiamos balandžio 23 dieną. Įregistruotas 2016-06-05 Pauliui Vaniuchinui. Rejestro Nr. 22. Autorius - Arvydas Každailis.

Variakojis

herbas VARIAKOJIS

Aprašymas: Auksiniame skydo lauke raudona variu šarvuota koja sidabriniu pentinu. Herbo papuošale - ta pati koja ant sukryžiuotų auksinių ąžuolo šakų sidabrinėmis gilėmis. Auksas atstovauja: Saulę, šviesą, išmintį, brandą. Raudona spalva: Kristų, ugnį, kraują, aistrą, meilę, narsą ir galią. Raudona šarvuota koja kaip ir pavardė galimai nurodo protėvius priklausiusius karių luomui. Įregistruotas 2016-06-05 Almantui Variakojui. Rejestro Nr. 21. Autorius – Arvydas Každailis.

masteikah

herbas MASTEIKA

Aprašymas: Raudoname skydo lauke sidabrinis kubas kurio viduje auksinis rutulys. Herbo papuošale - tas pats kubas su rutuliu viduje ant raudonos liepos šakos. Auksas atstovauja: Saulę, šviesą, išmintį, brandą. Sidabras: Mėnulį, tyrumą, sielos grynumą, vandenį. Raudona spalva: Kristų, ugnį, kraują, aistrą, meilę, narsą ir galią. Kūbas racionalios žmogaus minties ir veiklos simbolis. Rutulys simbolizuoja visatą, idealią gamtos būseną. Įregistruotas 2016-06-05 Arvydui Masteikai. Rejestro Nr. 20. Autorius – Arvydas Každailis.

peleckas

herbas PELECKAS

Aprašymas: Mėlynas skydas perjuostas sidabrine garbės juosta, ant kurios juodai sidabriškas genys raudonu snapu, pakaušiu ir kojomis. Skydo kairiajame kampe trys auksiniai kryžiai. Herbo papuošale tas pats genys ant dviejų sukryžiuotų sidabrinių linų pluoštų. Auksas atstovauja: Saulę, šviesą, išmintį ir brandą. Sidabras atstovauja: Mėnulį, vandenį, tyrumą, ištikimybę, perlą, švarą. Raudona spalva: Kristų, ugnį, kraują, aistrą, meilę, narsą ir galią. Mėlyna spalva atstovauja: mergelę Mariją, dangaus erdvę, kilnumą. Juoda atstovauja: žemę, gyvenimo gausą, naktį. Genys laikomas teikiančiu dvasinį apsivalymą, apsaugą ir laimę. Trys auksiniai kryžiai žymi giminėje buvusius dvasiškius. Įregistruotas 2016-06-05 Edvinui Peleckui. Rejestro Nr. 19.  Autorius – Arvydas Každailis.

Gliaudeliu gim herbas 2012 AKazdailis m

herbas GLIAUDELIS

Aprašymas: Žaliame lauke – septyni auksiniai riešutai. Herbo papuošale – sukryžiuotos dvi žalios lazdyno šakos, apkibusios ausiniais riešutais. Žalia spalva atstovauja: rojų, gamtą, ožiaragį, atgimimą ir atsinaujinimą. Kartu ji – Ozirio spalva. Auksas atstovauja: saulę, šviesą, išmintį, brandą. Riešutas kaip gėrybių dėžutė, simbolizuoja vaisingumą. Per vestuves jauniesiems įteikiama sauja riešutų. Taip pat riešutas atstovauja tvirtumą. Kartais apie asmenį sakoma: „kietas riešutėlis“. Riešuto branduolys kietame apvalkale simbolizuoja saugiai paslėptą dvasios autonomiją. Įregistruotas 2015-10-03 Remigijui Bimbai. Rejestro Nr. 18. Autorius - Arvydas Každailis.

Blazon m

herbas TAMINSKAS

Aprašymas: Herbo skydas skeltas. Pirmas laukas sidabrinis, užimantis trečdalį skydo. Jame du, vienas virš kito, raudoni guobos lapai. Antras laukas raudonas. Jame Temidės ginklai: sidabrinis, ašmenimis į viršų kalavijas auksine kryžma ir rankenos antgaliu ir ant jo uždėtos auksinės svarstyklės. Abu laukus skiria banguota linija. Herbo papuošale – sidabrinė Temidė, kairėje laikanti auksines svarstykles, dešinėje-kalaviją auksine kryžma ir rankenos antgaliu. Deivė Temidė yra teisingumo personifikacija. Auksas atstovauja Saulę, šviesą, išmintį, brandą, Sidabras - Mėnulį, tyrumą, sielos grynumą, vandenį. Vandenį simbolizuoja ir banguota skydo laukus skirianti linija. Raudona spalva simbolizuoja Kristų, ugnį, kraują, aistrą, meilę, narsą ir galią. Įregistruotas 2015-09-13 Algirdui ir Nerijai Taminskams. Rejestro Nr. 17, 16. Autorius - Arvydas Každailis.

DileviciusEx2 m

herbas DILEVIČIUS

Aprašymas: Raudoname herbinio skydo lauke paprastoji figūra sidabrinis vienrankis oblius su iš jo kylančia auksine drožle, sudarančią AD pynę. Herbo papuošale – pati paprastoji figūra.  Auksas atstovauja Saulę, šviesą, išmintį, brandą, sidabras - Mėnulį, tyrumą, sielos grynumą, vandenį. Raudona spalva simbolizuoja Kristų, ugnį, kraują, aistrą, meilę, narsą ir galią. Oblius - dailidės simbolis. Šventas Juozapas - dailidė iš Nazareto. Įregistruotas 2015-09-13 Antanui Dilevičiui. Rejestro Nr. 15. Autorius - Arvydas Každailis.

BlazonLiet mherbas BAGDONAS

Aprašymas: Auksiniame skydo lauke raudonas žirgas auksinėmis kanopomis ir liežuviu. Herbo papuošale – tas pats žirgas ant sukryžiuotų auksinių linų. Auksas atstovauja Saulę, šviesą, išmintį, brandą, Raudona spalva - Kristų, ugnį, kraują, aistrą, meilę, narsą ir galią. Raudonas žirgas - Baltų kario ar vado pati svarbiausia laidotuvių auka, Europos tradicijoje - jaunystės, jėgos, vyriškumo, džiaugsmo ir pergalės simbolis. Įregistruotas 2015-09-13 Arūnui ir Karoliui Bagdonams. Rejestro Nr. 14, 13. Autorius - Arvydas Každailis.

lengvinas

herbas LENGVINAS

Aprašymas: Mėlyname skydo lauke - auksinė pasaga, atvira į viršų. Į ją iki pusės įleistas sidabrinis raktas, rakinamąja dalimi į viršų. Herbo papuošale –Temidė, dešine ranka laikanti kalaviją auksine kryžma ir rankenos antgaliu, kaire - auksines svarstykles. Mėlyna atstovauja Mergelę Mariją, dangų, tyrumą, auksas atstovauja -  Saulę, šviesą, išmintį, brandą, sidabras - Mėnulį, sielos grynumą, vandenį. Pasaga - vyriškas, laimę teikiantis ir nuo nelaimių saugantis simbolis. Žirgo pasaga atveria šaltinius. Raktas atidaro ir uždaro, suteikia galimybę spręsti ir atskleisti paslaptis. Įregistruotas 2015-09-13 Donatui Lengvinui. Rejestro Nr. 12. Autorius - Arvydas Každailis.

herbas stankunas m

herbas STANKŪNAS

Aprašymas: Auksiniame herbinio skydo lauke juoda gulbė snape laikanti raudoną strėlę. Šis herbas uždėtas ant Jeruzalės Šventojo Kapo Riterių Ordino kryžiaus, po juo - riterio regalijos. Herbo papuošale – trys stručio plunksnos. Juoda gulbė savo teigiamu aspektu žymi absoliutą, mokslą ir paslaptį, taip pat vyrišką jėgą, gyvenimo gausą. Auksas atstovauja Saulę, šviesą, išmintį, brandą, juoda spalva ispaniškoje tradicijoje žymi aukščiausią rangą, raudona spalva atstovauja Kristų, ugnį, kraują, aistrą, meilę, narsą ir galią. Įregistruotas 2015-09-13 Mindaugui Stankūnui. Rejestro Nr. 11. Autorius - Arvydas Každailis.

Palevicius 200

herbas PALEVIČIUS

Aprašymas: Mėlyname herbinio skydo lauke - du sukryžiuoti sidabriški kardai auksinėmis rankenomis. Ant jų dailininko teptukas juodu kotu ir auksiniu viršumi. Herbo papuošale - lietuvių pulkų Napoleono armijoje kepurė. Sidabras simbolizuoja Mėnulį, vandenį, tyrumą, ištikimybę, perlą, švarą. Mėlyna spalva atstovauja Mergelę Mariją, dangaus erdvę, kilnumą, juoda spalva - žemę, gyvenimo gausą, naktį, auksas - Saulę, šviesą, išmintį, brandą. Skydo paprastoji figūra simbolizuoja protėvio garbingą kario praeitį ir herbo steigėjo tapybos pomėgį. Įregistruotas 2014-11-22 Arvydui Palevičiui. Rejestro Nr. 10. Autorius - Arvydas Každailis.

 Biskys 200

herbas BISKYS

Aprašymas: Sidabriniame herbinio skydo lauke raudona du kartus persukta Mebijaus juosta. Šią juostą per vidurį perveria du juodi kovamio sparnai. Herbo papuošale ta pati paprastoji herbinė figūra. Sidabras simbolizuoja Mėnulį, vandenį, tyrumą, ištikimybę, perlą, švarą, raudona spalva - Kristų, ugnį, kraują, aistrą, meilę, narsą ir galią, juoda spalva - žemę, gyvenimo gausą, naktį. Mebijaus juosta - tai persukta ir galais sujungta juosta, neturinti išviršinės ir atvirkštinės pusės. Ji simbolizuoja pasaulio vientisumą, pažinimo siekį ir tobulėjimą. Kovarnio sparnai - paukščiai yra tarpininkai tarp žemės ir dangaus. Sparnų, kaip ir pačių paukščių, simbolika panaši. Kovarnis - išminties ir pastovumo simbolis, dažnas nobilituotųjų heraldikoje. Sparnai - dvasingumo simbolis. Sparnų judėjimas rodo dvasios judėjimą, pažinimo savarankiškumą ir individualumą. Įregistruotas 2013-07-20 Mindaugui Biskiui. Rejestro Nr. 9. Autorius - Arvydas Každailis.

viewer pilipavicius 200

herbas PILIPAVIČIUS

Aprašymas: Raudoname lauke sidabrinis sakalas auksiniu snapu ir nagais, žiūrintis į kairę. Naguose laiko auksinę knygą su aštuoniakampe žvaigžde viršelyje. Papuošale tokia pati auksinė knyga, už jos du sidabriniai sparnai. Raudona spalva atstovauja Kristų, ugnį, kraują, aistrą, meilę, galią, Auksas - Saulę, šviesą, išmintį, brandą, sidabras - Mėnulį, sielos tyrumą. Sakalas - Saulės, jėgos, vyriškumo, simbolis. Kaip ir visi paukščiai - tarpininkas tarp žemės ir dangaus. Knyga simbolizuoja išmintį ir žinių skleidimą. Sparnai - dvasingumo simbolis. Įregistruotas 2013-07-20 Vytautui Pilipavičiui. Rejestro Nr. 8. Autorius - Arvydas Každailis.

RIMKUSremI

herbas RIMKUS

Aprašymas: Raudoname lauke trys auksiniai sparnai centre sujungti į vieną. Sparnai sukasi prieš laikrodžio rodyklę. Herbo papuošale tie patys sparnai apsupti vynuogių šakomis ir uogų kekėmis. Raudona spalva atstovauja Kristų, ugnį, kraują aistrą, meilę, narsą, galią, auksas atstovauja - Saulę, šviesą, išmintį, brandą. Sparnai dvasingumo simbolis. Skaičius 3 atstovauja mąstymo ir dvasios jungtį. Sparno, kaip ir paukščio simbolika panaši. Paukščiai kaip tarpininkai tarp žemės ir dangaus. Sparnų judėjimas rodo dvasio judėjimą, pažinimo savarankiškumą ir individualumą. Vynuogės atstovauja krikščionių bendruomenę ir vyndarystę. Įregistruotas 2012-07-14 Remigijui Rimkui. Rejestro Nr. 7. Autorius - Arvydas Každailis.

SEMETAherbas ŠEMETA

Aprašymas: Raudoname lauke po auksine gegne auksinis medžio lapas, kuriame - raudonas iriso žiedas. Šalmo papuošale virš raudonai auksinio šalmo ritinėlio - du auksiniai paukščio sparnai, tarpe kurių raudonas iriso žiedas. Raudona spalva atstovauja Kristų, ugnį, kraują aistrą, meilę, narsą, galią, auksas atstovauja - Saulę, šviesą, išmintį, brandą. Sparnai dvasingumo simbolis. Sparno, kaip ir paukščio simbolika panaši. Paukščiai kaip tarpininkai tarp žemės ir dangaus. Įregistruotas 2011-11-04 Vladui Algirdui Šemetai. Rejestro Nr. 6. Autorius - Arvydas Každailis.

SIMKAVICIUSa

herbas ŠIMKAVIČIUS

Aprašymas: Skydas perkirstas į du laukus. Viršutiniame mėlyname dvi auksinės kariškos rango žvaigždės viena šalia kitos. Apatinis sidabrinis laukas uždengtas mėlynu žvejų tinklu. Papuošale virš šalmo greta dvi žuvys, tarpe jų dvi tokios pačios žvaigždės. Mėlyna atstovauja Mergelę Mariją, dangų, tyrumą, auksas atstovauja -  Saulę, šviesą, išmintį, brandą, sidabras - Mėnulį, sielos grynumą, vandenį. Įregistruotas 2011-11-04 Povilui Šimkavičiui. Rejestro Nr. 5. Autorius - Arvydas Každailis.

germanaviciu m

herbas GERMANAVIČIUS

Aprašymas: skyde stovintys du sidabriniai šunys raudonais liežuviais, žiūrintys vienas į kitą. Virš šalmo į kairę žiūrintis sidabrinio šuns torsas. Šalmo krūtinės papuošale – šeimos monograma. Raudona spalva atstovauja Kristų, ugnį, kraują aistrą, meilę, narsą, galią, sidabras - Mėnulį, sielos grynumą, vandenį. Įregistruotas 2009-09-09 Renaldui Germanavičiui. Rejestro Nr. 4. Autorius - Vaclovas Butrimas.

velyvis m

herbas VĖLYVIS

Aprašymas: Dzūkiška pavardė Vėlyvis kildinama is rudenį žydinčios darželinės lelijinės šeimos gėlės (colchicum autmnale), vadinamos vėlyviu. Kaip ir visi lelijiniai vėlyvis yra tyrumo, nekaltumo, Švč. Mergelės Marijos simbolis.  Sidabriniame skyde - trys raudoni stilizuoti velyvio žiedai. Žiedų koteliai apjuosti žalia juostele. Virš skydo plieninis aštrusis šalmas, ant kurio raudonai sidabriška šalmo danga. Ritinėlis žaliai sidabriškas. Šalmo papuošalas - balta teisngumo deivės Temidės figūra. Jos dešinėje rankoje kalavijas, kairėje svarstyklės. Jie sidabriški. Akys užrištos sidabrišku raiščiu. Įregistruotas 2009-09-03 Stasiui Vėlyviui, Tomui Petrui Vėlyviui, Gelminai Vėlyvytei - Každailienei. Rejestro Nr. 3,2,1. Autorius - Arvydas Každailis.

Griežtai draudžiama LGHD paskelbtą informaciją ar straipsnius panaudoti kitose interneto svetainėse, tradicinėse žiniasklaidos priemonėse ar kitur arba platinti mūsų medžiagą kuriuo nors pavidalu be sutikimo, o jei sutikimas gautas, būtina nurodyti LGHD kaip šaltinį.

Visos teisės saugomos © 2007 - 2018 Lietuvos genealogijos ir heraldikos draugija

Go to top