Pateikiame LGHD narių tyrinėtų giminių sąrašą. Sąrašas bus tęsiamas. 

Juozas Antanaitis

Šeimų, giminių genealoginiai tyrimai:

Abromavičius, Adomaitis, Alejūnas, Antanaitis, Bajalis, Balčiūnas, Baranauskas, Bartaszewicz, Bazaras, Bičkūnas, Blaszczewicz, Bluss,  Bogowicz, Borowski, Brenčius, Buketa, Bula, Burža, Butkevičius, Dauparas, Eygird, Gabryelowicz, Garbaliewski, Ignotas, Iwaszkiewicz, Ižgrobow, Jamontt, Janonis, Jatulis, Jonaitis, Joneliūnas, Juozapavičius, Karmanas, Kazlauskas, Kėblis, Kibortt, Kimontt, Kliausys, Korsakas, Kripas, Lapukas, Lawcewicz, Lugauskas, Lutostanski, Malinauskas, Malski, Mickevičius, Mirski, Mitrikas, Montrimas, Narušis, Navickas, Nawadunski, Nessau, Norkus, Norvaiša, Owsiana, Pacewicz, Petrauskas, Pilsudski, Plaskun, Rossen, Savickas, Simaitis, Skaudvila,   Stanevičius, Staniewicz, Stankiewicz, Stocka, Šernas, Šimkus, Špakauskas, Šukis, Tendziagolski, Tolluc, Tribula, Urbanowicz, Vaitekūnas, Važys, Wasilewski, Witkowski, Wojtkiewicz, Žosinas, Žvirblis.


Vytenis Bagdonas

Šeimų, giminių genealoginiai tyrimai:

Adiklių, Aleksandravičių, Ališauskų, Atkočiūnų, Bagdonų, Bagdonavičių, Baltaduonių, Benešiūnų, Bukėnų, Chrapovickių, Ciemnolonskų, Čekavičių, Činčių, Daukšų, Dzvonkų, Gokų, Grigaičių, Grinių, Jevaltų, Karneckų, Koncių, Koriznų, Kriaučiūnų, Kvietkauskų, Liauškų, Litvinų, Michnevičių, Mičiūdų, Misevičių, Nakų, Okinskų, Petraičių, Pilkauskų, Proscevičių, Ramoškų, Sargaučių, Senvaičių, Skumbinų, Steponavičių, Svirskų, Šateikų, Taujanskų, Valiackų, Zigmantavičių, Zinkevičių, Žilinskų, Žukų.


Aidas Baškys

Šeimų, giminių genealoginiai tyrimai:

Abromavičių, Aukštakių, Bačinskų, Balsių, Baškių-Baškevičių, Borusų, Berzonų, Beržanskių, Bičkauskų, Bytautų, Brežinskių, Čekų, Čechavičių, Čapkauskų, Černiauskų, Danielevičių, Darginavičių, Daugėlų, Daugialų, Daugirdų, Drazdauskų, Dubauskų, Eidimtų, Foksų, Gailevičių, Galvelių, Gecevičių, Gelminauskių, Gerulskių, Giedraičių, Gilių, Ginetų, Goesų, Grigų, Gvildžių, Ivoškų-Ivaškevičių, Jablonskių, Jacevičių, Jackų, Jagminų, Jankevičių, Janukėnų, Jazdauskų, Jomantų, Juraševskių, Jurkevičių, Kairių, Kairiūkščių, Karmazinų, Karpinskių, Kerų, Kiaušų, Kiškių, Kievišų, Klusų, Kontrimų, Korzonų, Krauzų, Kryževičių, Krupovesų, Kukevičių, Kušleikų, Laucevičių, Laurinavičių, Lazauskų, Leonavičių, Levinų, Liaugaudų, Liutkų, Lukošių, Macijauskų, Mackevičių – Jurkėnų, Mačiulių, Miklošų, Mongirdų, Mušinskų, Narakų, Naručių, Nasevičių, Nekrošių, Nevedomskių, Noreikų, Norkų, Orševskių, Pacevičių, Paliulių, Paškevičių, Paulauskų, Petrauskų, Pileckių, Pisankų, Pregoravičių, Pukinskių, Ragų, Railų, Rimgailų, Roličių, Rubaževičių, Sadauskų, Sakalauskų, Simonavičių, Sirevičių, Sliesoriūnų, Smigelskų, Sriubikų, Stanevičių, Stasiulių, Staškauskų, Stirpeikų, Striškų, Stravinskių, Stulginskų, Šarauskų, Šarnelių, Šemetų, Šetkų, Šimkevičių, Šimkų, Špakauskų, Šulskių, Tallat-Kelpšų, Tamošaičių, Tamulevičių, Taurinskų, Totoraičių, Turčinavičių, Tutkų, Uksų, Urbų, Vadų, Vaitkevičių, Valterų, Varanavičių, Vasinkų, Vielų, Vladičkų, Zabielų, Zaleskių, Zubylų, Žeromskių, Žilevičių. 

Vilius Botyrius

Šeimų, giminių genealoginiai tyrimai:

Adomonis, Akstinas, Alaburda, Anolik, Andriuškevičius, Aranovich, Baikovich, Beikus, Beniušis, Bernauer, Braude, Bumbulevičius, Bražinskas, Bučinskas, Čaikauskas, Čalka, Daiches, Davidson, Dibobis, Dičius, Didžgalvis, Dževečka, Dzikaras, Fridshal, Elenski, Einikiai, Gaižauskas, Gafenas, Gudaitis, Janušauskas, Jasutis, Jasvilas, Jurgilas, Juškevičius, Kalkys, Kamenski, Kavaliauskas, Kievličius, Kivėnas, Klimas, Klevečka, Krogertas, Kurliandskis, Laurinaitis, Leonas, Liaudanskas, Liktoras, Lecner, Malinauskas, Markevičius, Martinonis, Masiulis, Mateliai, Mikalauskas, Paliukas, Paškevičius, Paukštė, Petrelis, Oržekauskas, Račiūnas, Rakauskas, Riauba, Tiškevičius, Trapunskis, Truchanavičius, Sirvydas, Sandaras, Sedelskis, Sisitski, Stundžia, Stalioraitis, Svirkauskas, Šabadas, Šalkauskas, Šlekaitis, Vaičekauskas,Valiukevičius, Vikertas, Vitkind, Zalens, Zenkus, Žagiel, Žičkevičus, Žižys, Žukas.


Vidimantas Kučas

Šeimų, giminių genealoginiai tyrimai:

Abramavičius, Antanaitis, Atkočaitis, Atstupėnas, Baltaragis, Balčius, Bandzinas, Baltuonis, Barčys, Bartkus, Burauskas, Butkys, Daknys, Dedūra, Eidrigevičius, Erbrėderis, Ernstas, Franckevičius, Gelbudas, Gilys, Goštautas, Grineveckas, Jančaras, Jankauskas, Jekelis, Juknevičius, Kasputis, Kauneckas, Kauneckis, Kelmelis, Kripas, Kulaitis, Kučas, Liutkus, Lukša, Madeikis, Mačiulis, Mingėla, Motiejūnas, Nacevičius, Narbutas, Norkus, Pakštas, Pangonis, Paužolis, Pečiulis, Pranevičius, Pukelis, Raulonis, Razevičius, Skamarakas, Slaboševičius, Stanišauskas, Stravinskas, Subačius, Šešeika, Ūkanis, Valtaris, Vanšys, Vitartas, Žalelis, Žemaitaitis.


Rimvydas Butautas Kudirka

Šeimų, giminių genealoginiai tyrimai:

Ambraziejų, Andziulių, Butautų, Butautų - Andreikavičių, Bliūdžių, Bobelių, Brazauskų, Brundzų, Dargių, Didčpinigaičių, Dovydaičių, Dvaranauskų, Čibirų, Giriūnų - Gurevičių, Kaukų, Katilių, Lozoraičių, Matulaičių, Nenortų, Olekų, Pietarių, Rimšų, Sapiegų, Siručių, Skaisgirių, Staugaičių, Strimaičių, Staneikų, Šlapelių, Tiškevičių, Totoraičių, Varankų, Žilinskų - tomis linijomis, kurios gyveno Sūduvos apylinkėse ir ten turėjo nuosavybę.


Sigita Gasparavičienė

Atliko daugiau kaip 200 Lietuvos bajorų palikuonių ir kitų šeimų tyrinėjimus:

Aišporų, Aksomaičių, Amalevičių, Amulių, Andrulių, Aniulių, Audzevičių, Autukų, Arvasevičių, Bakanų, Balčiauskų, Balionių, Balkevičių, Barauskų, Baltučių, Bandauskų, Baginovičių, Banevičių, Bartoševičių, Bazarų,Beinaravičių(Kruopiai),Boharevičių, Bagavičių, Belazarų, Bielskių(Kelmė), Bričkų, Bubalų,Budų,Bugailų, Buterlevičių, Čelkių,Čėsnų, Čiškevičių, Čyžykovskių, Charževskių, Chochlovskių, Danilavičių, Dargevičių, Dargvainių, Dauginčių, Davidavičių, Drobnių (Merkinė), Daujotų, Dautartų, Davainų - Silvestravičių, Devindorių, Dimgailų, Domaševičių, Dundų, Dzengeliauskų, Dzekčiorių, Gabrijalavičių, Galminų, Gasparonių, Gavenonių, Gaveniauskų, Gecevičių, Gedminų, Gediminų, Gineikų, Gintilų, Girdžiūnų, Girijotų, Goštautų, Grybauskų, Grigauskų, Grokovinų, Gutkauskų, Golohvosčių, Diglių, Houvaltų, Jagminų, Janavičių, Jelenevskių, Ibianskių, Ivaškevičių, Jablonskių (Lenkimai), Jautakų, Jezukevičių, Jocų, Jovaišų, Juknelevičių, Kačinskių, Kalnikų, Kamarauskų, Karolių, Karosų, Každailevičių,  Kazilevičių, Klejūnų, Kibartų, Kijauskų, Kiltinavičių, Kymantų, Klevečkų, Klovų (Ylakiai), Kondratų, Kontautų, Kirkilevskių, Kondratavičių, Kostrovickių, Koreckių, Kovnackių, Kryževičių, Kulių, Kulviečių, Kužmarskių, Kuzų, Liugailų, Lapinskių, Lašų, Laukžemių, Lauraičių, Lemežių, Liachavičių, Lianzbergių (Kelmė), Liaudginų, Liaudanskių, Linkevičių(Kurtuvėnai), Liutkevičių, Liutostanskių, Lozinkų, Lukauskų, Luobikių, Mačianskių, Mačiukų, Marčiulionių, Marčiulynų, Marcinėnų, Marmokų, Martusevičių (Žeimiai), Mažeikų, Mejerių, Milevskių (Alanta), Mingelevičių,  Minginų, Mikelionių, Misevičių, Mižutavičių, Moliušių (Punskas),Monginų, Montvilų, Murauskų, Nagevičių, Narbutų, Narušių, Neverauskų, Norbutų, Nargelavičių, Naryškinų, Narutavičių, Navickų (Eigirdžiai, Jieznas), Nekvedavičių, Niparavičių, Norkų, Nosevičių, Nutautų, Odincų, Oratovskių, Pabrėžų, Pagojų, Palaimų, Paleckių, Parnarauskų, Paškevičių, Perminų, Petkevičių, Petkų (Šilalė), Petravičių (Kaltinėnai), Plačenių, Poškų (Šilalė), Požėlų, Pranevičių (Vaškai), Prušinskų, Pučinskų, Raščiauskų, Raškevičių, Radvilų, Rafalavičių, Reimerių, Riaukų, Rimkų, Rosenų, Rozmiancų, Rudžių (Pociūnėliai), Runų, Rutkauskų, Rutkevičių, Sadzevičių, Savickių (Girdiškė), Sereičikų, Sikorskių (Upytė), Siucylų, Skliutų, Slaboševičių, Šliogerių, Smilgevičių, Sologubų, Stanevičių, Stancevičių, Stanišauskų (Meteliai), Staškevičių, Stravinskų, Strumilų, Stukų, Sudimtų, Sutkevičių, Šaumanų, Šilanskių (Daugai), Šimavičių, Šimanauskų (Pavandenė), Šimanskių, Šleivių, Šliogerių, Šopų, Šukevičių, Šukštų, Ščuckių, Švitrų, Tautavičių, Teišerskių, Tomkovidų, Trakimų, Valentinavičių, Vardauskų, Vatmanų, Vėlavičių, Vencevičių, Venckų (Eigirdžiai), Vinčų, Viniautų, Vizbarų, Vojevodskių, Vorotynskių, Urniežių, Urnikių, Ušackų, Zakševskių, Zamalių, Zigmantavičių, Zvicevičių, Žakevičių, Želvių, Želnių, Žilevičių, Žyprių, Žutautų.


Kristina Giedraitienė

Šeimų, giminių genealoginiai tyrimai:

Dargelių, Delininkaičių, Demkų, Derbutų, Geležiūnų, Giedraičių, Gritėnų, Jaščiukevičių, Savickų, Skalskių, Sterneckių.


Audronė Musteikienė

Šeimų, giminių genealoginiai tyrimai:

Jakštų, Musteikių, Patų, Vambutų, Vasiliauskų-Railų.

Nubraižytos genealoginės schemos:

Abromavičių/Sirevičių, Babenskų, Bazarų, Baziukų, Berlinskių, Bieliūnų, Blinstrubų/Palčinskų, Bortkevičių, Bubalų, Bučiūnų, Burbų, Buržų, Citavičių, Chomentauskų, Dackevičių, Dargevičių, Daukšių/Bieliūnų, Davidsonų (Davicijonų), Dobrovolskių, Duobų, Gaidamavičių, Gintilų, Gurčinų, Ibianskių, Jablonskių, Jankevičių, Jakštų, Jogėlų, Jucevičių, Kaminskų, Kiedžių, Kirkilų, Kozlovskių, Krauzų - Remesų, Kvietkauskų, Kudzių, Lapių, Lenkauskų, Liaudanskų, Macianskių, Macijauskų, Mackevičių, Majauskų, Markevičių/Balzekų, Masalskių, Matusevičių, Mazgeikų, Medžikauskų, Milaševičių, Milvydų, Minginų, Musteikių, Narkevičių, Norvidų, Ordų, Paalksnių, Pakalkų, Pauliukevičių, Petkų/Vaičekauskų, Počepavičių, Pribušauskų (Pšibiševskių), Prialgauskų, Pumpučių, Radavičių – Rodaičių, Radavičių, Rasčiauskų, Rosenų, Rudzkių, Sabaliauskų, Sabulių, Sipavičių, Sirotkevičių, Sivickių, Sketerių, Skokauskų, Stanevičių, Stulgų, Survilų, Šakėnų, Šarkanų, Šatikauskų, Šepečių (Meilūnų), Taškūnų, Tiknevičių/Jasevičių, gr. Tiškevičių, Stanevičių/Tomkevičių/Ugianskių, Tugaudžių, Tumilovičių, Ugianskių, Vadauskų, Vaitkevičių, Valterių, Vambutų, Vasiliauskų-Railų, Veličkų, Vencevičių.Pastaba: suinteresuotiems kreiptis elektroniniu paštu: Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Griežtai draudžiama LGHD paskelbtą informaciją ar straipsnius panaudoti kitose interneto svetainėse, tradicinėse žiniasklaidos priemonėse ar kitur arba platinti mūsų medžiagą kuriuo nors pavidalu be sutikimo, o jei sutikimas gautas, būtina nurodyti LGHD kaip šaltinį.

Visos teisės saugomos © 2007 - 2018 Lietuvos genealogijos ir heraldikos draugija

Go to top