Dėkojame

Dėkojame LGHD nariams 2016 - 2017 m. parėmusiems svetainę SMS žinutėmis.

   Ir Jūs galite paremti

Pateikiame LGHD narių jau tyrinėtų giminių sąrašą, kurį yra sukaupę kai kurie mūsų genealogai. Sąrašas bus tęsiamas. 

Go to top