2011-03-05 LGHD vyriausybės atstovai - pirmininkas Č.Malevskis, pirmininko pavaduotjai D.Vervečka,. K.Tracevskis, S.Gasparavičienė, nariai: R.Čepas, V.Kučas dalyvavo susitikime su neseniai paskirtu Lietuvos vyriausiuoju archyvaru dr.Ramojumi Kraujeliu, skyriaus vedėja U.Damasickiene ir Valstybės Istorijos archyvo administracija:. l.e.direktoriaus pareigas A.Tamulynu, skyriaus vedėja V.Čijunskiene, Lietuvos archyvarų asocijacijos pirmininke N.Češkevičiūte, direktoriaus pavaduotoju ūkiui V.Pupiniu.

LGHD pirmininkas Č Malevskis, pradėjęs susitikimą, akcentavo rašte išdėstytas problemas ir išreiškė norą šias problemas spręsti kartu. Jis pasiūlė rasti galimybę išskirti (nuomos ar kokia kita bendradarbiavimo sutartimi) archyve patalpą LGHD, kur draugijos nariai savo (pirktais ar nuomotais) mikrofilmų skaitymo aparatais galėtų naudotis archyvo mikrofilmais, sava technika fotografuoti ir neatlygintinai archyvui perduoti sunykusių dokumentų skaitmenas. Tuo būdu, archyvo mikrofilmų skaitykloje sumažėtų eilės, pagerėtų darbo sąlygos ir LGHD, ir pačiam Istorijos archyvui, nuo nykimo būtų apsaugota dalis archyvinių dokumentų. Pirmininkas pasiūlė LGHD pagalbą kreipiantis į Vyriausybę dėl geresnio būtent šio neformaliai nacionalinio archyvo statusą ir ypatingą reikšmę valstybei turinčio archyvo finansavimo, kurio materialinė būklė dabar tiesiog apverktina.

LGHD pirmininko pavaduotoja S.Gasparavičienė akcentavo, kad kai kurias problemas galima būtų išspręsti ūkiškiau tvarkantis pačiame archyve ir be papildomo finasavimo, optimaliau organizuojant archyvo padalinių ir darbuotojų darbą, kuris turėtų būti nukreiptas, visų pirma į visuomenės t.y. lankytojų poreikių tenkinimą. Reikėtų aktyviau veikti ir viešojoje erdvėje ir Vyriausybėje, stengiantis atkreipti visuomenės ir valdžios dėmesį į istorinių dokumentų nykimą, ieškant ir bandant visus įmanomus ir neįmanomus būdus dėl tinkamo finansavimo išsaugojimui bei Istorijos archyvo darbo modernizavimui, atsivėrimui visuomenei .

Lietuvos vyriausias archyvaras R.Kraujelis atkreipė LGHD atstovų dėmesį, kad tikėtis geresnio, nei dabar archyvo finansavimo, šiais krizės laikais, kai taupoma visuose baruose, būtų nerealu. Tuo labiau didesnis būtent šio archyvo finansavimas gali iššaukti apskričių archyvų nepasitenkinimą. Tačiau pažymėjo, kad tikisi LGHD paramos, ruošiant biudžetą 2012 metams.

Lietuvos valstybės istorijos archyvo atstovai pasiūlė išeitį dėl mikrofilmų skaitymo. Pasirodo, beveik visų mikrofilmų dublikatai yra dar ir Centriniame valstybės archyve Antakalnyje, kurio skaityklos nėra taip apkrautos. Jie pasiūlė, kad tie, kurie nenori stumdytis eilėse, galėtų jais naudotis specialiai tam paskirtoje vietoje Centrinio archyvo skaitykloje. Tačiau tam reikės laiko, nes teks suvienodinti Istorijos ar Centrinio archyvo mikrofilmų signatūras. Dar papildomai šį klausimą reikėtų aptarti ir su Centrinio archyvo direktoriumi A.Žižiu.
Susitikimas tarpais buvo labai karštas, nes dalis LGHD atstovų piktinosi neūkiškumu ir pačiame Istorijos archyve, blogomis darbo sąlygomis skaityklose, formalizmu, nekokybiškais katalogais ir apyrašais, pasenusias kompiuteriais, vėžliškais archyvo kompiuterizavimo tempais, darbuotojų stačiokiškumu ir pan.

Vyriausiojo archyvaro tarnybos saugojimo ir informacijos skyriaus vedėja U.Damasickienė informavo apie pagal EU programą vykdomą projektą www.epaveldas.lt ir tolesnius darbus. Pateikė išties įspūdingus suskaitmenintų metrikų knygų skaičius. Išreiškė pageidavimą, kad LGHD nariai pareikštų pastabas ir pasiūlymus dėl šio portalo - kas ten, jų manymu, keistina ir tobulintina. Projektas turėtų baigtis 2012 m. Tada gal būt bus pradėtas kitas įv. EU fondų lėšomis remiamas dokumentų skaitmeninimo projektas, kuris galės būti vykdomas kartu su kitomis paveldo įstaigomis.

Susitikimas pasibaigė šiltai. Džaugėmės, kad naujoji archyvų vadovybė mus išklausė ir pateikė kai kuriuos pasiūlymus. Ankstesnė vadovybė į visus iškeltus klausimus ir pageidavimus dažniausiai formaliai atsirašydavo arba atsakydavo vienu žodžiu : NE!!!! arba "Neturime galimybių".

LGHD pirmininko pavaduotoja Sigita Gasparavičienė

Komentuoti galima, tik reiktų prisijungti

{comments}

What we do Genealoginiai tyrimai
Dirbame archyve, ieškome, tyrinėjame, sudarinėjame genealoginius medžius, konsultuojame. Daugiau...

 


What we do Genealoginių duomenų bazės kaupimas
Kuriame virtualųjį archyvą Daugiau


Skatiname ir remiame norą domėtis protėvių šaknimis, siekius įskiepyti jaunajai kartai savo šalies ir tautos istorijos pažinimo jausmą.

What we do Seminarų, konferencijų organizavimas. Daugiau...

 

 

What we do Genealoginio pobūdžio publikacijų leidimas.
Išleidome pirmąjį žurnalą Daugiau...

REKVIZITAI

Įmonės kodas 300630639 / AB SEB BANKAS
Banko kodas 70440
Ats. sąskaitos numeris: LT977044060005872575

Pagerank

Užsakyti svetainę

Dabar lankosi:

Svetainėje lankosi 66 svečiai ir nėra prisijungusių narių

Go to top