2009 m. balandžio 25d.Vilniuje  įvykusio III-iojo Genealogų draugijos suvažiavimo kreipimasis į

Lietuvos Respublikos Vyriausybę
Lietuvos Respublikos Švietimo,  mokslo ir kultūros komitetą
Lietuvos Respublikos Seimo Teisės ir teisėtvarkos komitetą

Dėl LR Vyriausybės siūlymų centralizuoti
Lietuvos valstybės archyvų sistemą

2009 m. balandžio 25 d. Vilniuje įvykęs Genealogų draugijos III-asis suvažiavimas, pritardamas valstybės archyvų sistemos reformos pagrindinėms gairėms, kartu   išreiškė nerimą   dėl LR Vyriausybės siūlymų centralizuojant  Lietuvos valstybės archyvų sistemą, mechaniškai apjungti didžiausius Centrinį valstybės archyvą, Valstybės istorijos,  Naująjį bei Literatūros ir meno archyvus  į vieną- Lietuvos valstybės centrinį archyvą. Ypač mus neramina, kad į šį mechaniškai formuojamą darinį, neįsigilinus į įstaigos specifiką,  yra įjungiamas  šimtametes savarankiškos veiklos tradicijas turintis Lietuvos valstybės istorijos archyvas.  

Lietuvos valstybės archyve saugomi dokumentai, apima laikotarpį nuo Lietuvos valstybės  ištakų iki XXa.vidurio. Tai labai sena valstybės institucija, kaip savarankiška juridinė įstaiga,  veikianti jau daugiau nei 100 metų.   Šio archyvo specifika tame,  kad   dokumentiniai fondai ten yra    susiformavę ir pasipildo tik labai retais atvejais. Visi jie  turi savo unikalius numerius, kurie yra jau seniai   įėję į mokslinę ir kt. apyvartą. Įjungus Valstybės istorijos archyvą į numatomą Nacionalinės dokumentų ir archyvų tarnybos struktūrinį padalinį, kiltų painiava, nes analogišką numeraciją  turi ir Centrinio valstybės archyvo dokumentiniai fondai. Šios ir panašių neišvengiamai iškilsiančių    problemų sprendimas pareikalaus visos eilės  įstatymų, poįstatyminių aktų pakeitimų   ir neduos norimo efekto.

Skirtingai nei kituose, Lietuvos valstybės istorijos archyvo fonduose esančių suirusių, suplyšusių ir nykstančių dokumentų dalis procentais  yra  labai didelė ir nuolat auga. Taip prarandama svarbi Nacionalinio Lietuvos paveldo dalis. Ypač mus jaudina, kad ypač blogo stovio ir baigia sunykti  unikalios įvairių konfesijų bažnyčių metrikų knygos, kuriose yra svarbiausia  duomenų bazė Lietuvos  gyventojų genealogijai, šeimų šaknų ir ištakų pažinimui. O visuomenės susidomėjimas yra nepaprastai  išaugęs. Tą liudija perpildytos Valstybės istorijos archyvo skaityklos salės, kasdien į archyvo skaityklą išduodamas didžiulis archyvinių dokumentų( originalų) ir mikrofilmų  skaičius.  Akivaizdu,  kad visuomenės  poreikis Valstybės istorijos archyvo dokumentams ir šio archyvo teikiamoms paslaugoms yra žymiai didesnis nei kurio kito valstybės archyvo.  Tačiau akyse nykstančio Nacionalinio kultūros paveldo  išsaugojimas ir prieinamumas visuomenei nebuvo  Lietuvos archyvų departamento veiklos   prioritetu ir lėšos tam buvo skiriamos  neadekvačiai.

Mus neramina, kad   ir tas menkas Valstybės istorijos archyvo fondų dokumentų restauravimui,  skaitmeninimui bei  mikrofilmavimui bei jų tvarkymui  skiriamas finansavimas,  vykdant  archyvų sistemos reformą ir centralizuojant archyvus, gali būti   nukreiptas  išaugsiančioms  reformuojamos sistemos administravimo išlaidoms, o ne tam, kas neatidėliotina  - t.y. dokumentų apsaugai ir visuomenės poreikių patenkinimui. Žala, kuri gali būti padaryta Lietuvos visuomenei ir mūsų kultūros paveldui,  taptų  nepataisoma.

Nesame tikri, kad įgyvendinant archyvų reformą,  nukentės biurokratai. Gyvenimas parodė, kad dažniausiai reformos paliečia eilinius  įstaigų  darbuotojus, specialistus. Centralizuojant archyvus, taupant lėšas bei  mažinant darbuotojų-specialistų  skaičių gali nukentėti ne tik  archyvo atliekamos  paslaugos, o kas mums ypač aktualu - gali gerokai pablogėti visuomenės   prieiga prie Lietuvos valstybės istorijos archyvo dokumentų .

Genealogų draugijos III suvažiavimas, pritardamas archyvų sistemos reformai, ir suprasdamas būtinybę taupyti, mano, kad kai kurias iš jų  reikėtų  koreguoti,  atsižvelgiant į kiekvieno iš valstybės archyvo specifiką. Todėl labai prašome nepriimti skubotų sprendimų ir  nenaikinti Lietuvos valstybės istorijos archyvo savarankiškumo.

What we do Genealoginiai tyrimai
Dirbame archyve, ieškome, tyrinėjame, sudarinėjame genealoginius medžius, konsultuojame. Daugiau...

 


What we do Genealoginių duomenų bazės kaupimas
Kuriame virtualųjį archyvą Daugiau


Skatiname ir remiame norą domėtis protėvių šaknimis, siekius įskiepyti jaunajai kartai savo šalies ir tautos istorijos pažinimo jausmą.

What we do Seminarų, konferencijų organizavimas. Daugiau...

 

 

What we do Genealoginio pobūdžio publikacijų leidimas.
Išleidome pirmąjį žurnalą Daugiau...

REKVIZITAI

Įmonės kodas 300630639 / AB SEB BANKAS
Banko kodas 70440
Ats. sąskaitos numeris: LT977044060005872575

Pagerank

Užsakyti svetainę

Dabar lankosi:

Svetainėje lankosi 63 svečiai ir nėra prisijungusių narių

Go to top