konferencija

Trumpai pristatydamas Karpių giminės genealogiją, pranešėjas paminėjo, kad pirmasis Karpių giminės atstovas Jonas Karpis atvyko į Lietuvą kartu su karalienės Bonos Sforcos palyda po 1518 m. Italijoje Karpių protėvių istorija siejama su Neapolio karaliaus Alfonso Aragoniečio dvaru.

Sigita Gasparavičienė, GD pirmininko pavaduotoja

2009 m. vasario 26 d. Genealogų draugijoje įvyko susitikimas su GD nariu Danieliumi Vervečka, Ilona Vervečkiene, Lietuvos valstybes istorijos archyvo skyriaus vedėja Neringa Češkevičiūte ir dailininku bei herbų kūrėju Arvydu Každailiu, Lietuvos Bajorų karališkosios sąjungos Vilniaus krašto vado Jonu Ragausku

 

Danielius Vervečka surinkusiems pristatė Karpių giminės, iš kurios kilusi jo žmona Ilona Vervečkienė, genealoginį medį, kurį pagal Lietuvos valstybės istorijos archyve surastą ir paties Danieliaus įvairiuose šaltiniuose bei istorinėje literatūroje surastą istorinę medžiagą sudarė ir į įspūdingą medinį rūbą įvilko dailininkas A.Každailis.

Trumpai pristatydamas Karpių giminės genealogiją, pranešėjas paminėjo, kad pirmasis Karpių giminės atstovas Jonas Karpis atvyko į Lietuvą kartu su karalienės Bonos Sforcos palyda po 1518 m. Italijoje Karpių protėvių istorija siejama su Neapolio karaliaus Alfonso Aragoniečio dvaru. Vėliau jie matomi didikų Sforcų aplinkoje. Lietuvoje Karpiai greitai įsitvirtino pačiose aukščiausiose visuomeninėse pozicijose, buvo karalių apdovanoti žemės valdomis, aukštomis pareigomis. Giminystės ryšiai siejo juos su žymiausiomis ir įtakingiausiomis LDK ir Lenkijos karalystės šeimomis: Višniovieckiais, Alšėniškiais, Sapiegomis ir kt. Ilonos Vervečkienės genealoginė šaka eina nuo vieno iš Juozapo Karpio ir Sapiegaitės sūnų, kurios atšakos nusidriekė ir susipynė su pačių garbingiausių mūsų krašto bajorų ir didikų giminėmis. Vėliau šios genealoginės atšakos, apsigyvenusios Trakų paviete, ekonominis statusas keitėsi, giminė skurdo, susmulkėjo, kito ir pavardė. Istoriniuose šaltiniuose dėl kol kas nežinomų priežasčių ši genealoginė Karpių atšaka imama vadinti Karpiais Zabohonskiais. Šeima turėjo kliūčių tvirtindamasi bajorystės teises XIXa. pirmos pusės carinėse luominėse instancijose. Visos šios istorinės peripetijos paskatino Danielių ir Iloną Vervečkas plačiau domėtis ir gilintis ne tik į Karpių, bet ir kitų su jais susijusių giminių genealogiją, užmegzti santykius ir bendrauti su šiuo metu po pasaulį išsisklaidžiusios Karpių giminės palikuoniais.

Istorikė N. Češkevičiūtė pasakojo kad šios genealoginės Karpių giminės atšakos genealoginiai tyrimai buvo sunkūs ir ilgi. Istorijos archyve saugomi pagrindinių Karpių genealoginių atšakų dokumentai, sunkiai “rišosi” su Karpių Zabohonskių, iš kurios kilusi Ilona Vervečkienė, atšaka. Danielius Vervečka nuolat domėjosi kaip vyksta genealoginiai tyrimai, siūlydamas įvairias paieškos kryptis ir būdus. Reikalai pajudėjo, kai buvo sutvarkytas ir katalogizuotas Vilniaus revizijos komisijos archyvinis fondas, kuriame pagaliau buvo rasta trūkstami istoriniai šaltiniai. Didžiulis Karpių šeimos archyvas yra saugomas ir Vilniaus universiteto Mokslinės bibliotekos Rankraščių skyriuje.

medis Dailininkas Arvydas Každailis, pristatydamas Karpių genealoginį medį, prisiminė, kad tai pirmas tokio pobūdžio ir sudėtingumo jo kada nors rengtas genealoginis medis. Reikėjo sutalpinti daug vardų, grafiškai tiksliai pavaizduoti ir harmonizuoti herbus tų šeimų, su kuriomis giminiavosi Karpių giminės atstovai. Anot A.Každailio, herbus jis traktuoja kaip istorijos paveldą. XIXa.-XXa. heraldika herbus labai supaprastino, anot A. Každailio, netgi suprimityvino. Todėl autorius konsultavosi su rimčiausiu Lietuvos heraldikos žinovu prof. E.Rimša, rėmėsi suomių ir vokiečių dailininkų ir grafikų sudarytais genealoginių medžių pavyzdžiais. Genealoginio medžio autorius iškėlė įdomų klausimą dėl nenobilituotų giminių atstovų ar pavienių asmenų herbų. Per paskutiniuosius 10-tų metų dailininkui teko sukurti keletą herbų asmenims, kurie niekad nepriklausė bajoriškoms giminėms, tačiau pageidavo turėti savo herbus. Buvo pademonstruoti Vėlyviui ir Kvietkauskui sukurti herbai. Autorius rėmėsi Vokietijoje, Suomijoje ir kitose Vakarų Europos šalyse nusistovėjusia praktika. Kuriant naują herbą svarbi yra pavardės reikšmė, asmens užsiėmimas, idealai, potraukiai. Parodyti skirtumai tarp nobilituotų asmenų ir naujai sukurtų herbų-nenobilituotų asmenų herbuose naudotini skirtingos uždaros formos šalmai be karūnos. Kuriami herbai ir įstaigoms, asocijacijoms. Tokie naujai sukurti herbai yra legitimuojami, įteisinami. Pavyzdžiui, Suomijoje yra leidžiamas net specialus biuletenis, kuriame naujai sukurti herbai yra publikuojami ir taip įteisinami, o kartu apsaugomi nuo pasikartojimo ar plagijavimo. Autorius mano, kad tokių asmenų, norinčių turėti savo herbus ateity Lietuvoje gali daugėti. Tačiau iškyla klausimas, kas tokius herbus turėtų registruoti ir juridiškai įteisinti? Gal tuo galėtų užsiimti Genealogų draugija ir ateity juos publikuoti Genealogų draugijos leidžiamame biuletenyje?

Danielius Vervečka pasiūlė Genealogų draugijai rasti būdų įteisinti statusą tų asmenų, kilusių iš bajoriškų giminių, kurie negali būti legitimuojami kaip bajorų palikuonys pagal dabartines LKBS legitimacijų procedūras.

LKBS Vilniaus krašto vadas Jonas Ragauskas pažymėjo, kad reikia sukurti procedūras, pagal kurias asmenys nepatekę į LKBS, galėtų būti kuriuo nors būdu apiforminami ir apsijungti į tam tikrą judėjimą. Toks judėjimas turi perpektyvą. Kokios formos jis bus,  ar kaip sambūris šalia LKBS ar Genealogijos draugijos padalinys, - yra tolesnių diskusijų klausimas. Pasisakantysis pritarė, kad naujai sukurtų herbųįteisinimo ir įforminimo klausimas yra svarstytinas ir Genealogų draugijoje.

Susitikimo metu Danielius Vervečka pristatė naujausius neseniai jo įsigytus heraldinius rusų ir baltarusių leidinius.

Apie savo protėvius mes norime turėti kuo daugiau įvairių žinių, nes visada įdomu žinoti, kas jie tokie buvo, iš kur kilę, kur gyveno, ką veikė ir pan. Be to, įdomu, ar neesi giminingas kokiai nors žymiai asmenybei. Kita vertus, mūsų išvaizda, plaukų ir akių spalva, net gi ligos neatsiranda iš niekur.

Paieška

Position "left"

This is a sample module in position left. All modules in this position will be arranged in vertical column. The whole position will be collapsed, if there are no modules published.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nunc varius nisl id lectus ultricies ut elementum nulla ornare. Nulla sed mi massa, at tincidunt felis.

REKVIZITAI

Įmonės kodas 300630639 / AB SEB BANKAS
Banko kodas 70440
Ats. sąskaitos numeris: LT977044060005872575

Pagerank

Užsakyti svetainę

Dabar lankosi:

Svetainėje lankosi 88905 svečiai ir nėra prisijungusių narių

Go to top