2012-08-18 Pivašiūnuose vyko Žolinės - Šv.Mergelės Marijos ėmimo į dangų atlaidai. Autobusas surinko visus norinčius važiuoti sutartose stotelėse, pradedant nuo Nemenčinės plento iki Lukiškių aikštės.

Nuvykę į Pivašiūnus, dalyviai kolona su vėliavomis ir kita atributika keliavo į bažnyčią, po mišių - prie Ilgio ežero, kur buvo koncertas, diskoteka, šventinis fejerverkas. Renginį organizavo Alytaus r. savivaldybė, Kaišiadorių vyskupija, VšĮ "LDK atmintis", LGHD.

Fotografavo Kazys Tracevskis

2012-07-14 Iškilmingas kilmės liudijimų įteikimo renginys prasidėjo mišiomis Šv.Jonų bažnyčioje. Visus įeinančius prie universiteto vartų pasitiko klubo "Viduramžių pasiuntiniai" riteriai. Po mišių vyko teatralizuotas riterių pasirodymas Universiteto kieme.


Kilmės liudijimą gavo LGHD Revizijos komisijos pirmininkas Teodoras Chomentauskas, vyko riterių turnyras, LGHD svečiai: E.Rimša, K.Mašanauskas, Undinė Nasvytytė - fotografavo A. Musteikienė.

Aktų įteikimo ceremonija vyko Vilniaus universiteto teatro salėje. Renginį vedė LGHD Dokumentų patikros komisijos kancleris Vytautas Saulevičius, kalbėjo svečiai: LGHD garbės nariai Undinė Nasvytytė, Edmundas Rimša, LGHD narys Jonas Ragauskas, LGHD DP komisijos pirmininkas ir VšĮ "LDK atmintis" direktorius Danielius Vervečka. Kilmės liudijimai buvo įteikti 76 asmenims, vienam - herbo liudijimas.

Grojo Vilniaus medžiotojų pučiamųjų ragų orkestras. Pasibaigus įteikimui gavusieji aktus, jų svečiai, LGHD nariai susirinko Šventinė taurei Universiteto restorane

 

2012-06-26 Lietuvos Technikos bibliotekoje susitikome su istoriku-genealogu Stanislav'u Dumin'u.

Genealogija neturi sienų, bendradarbiavimas tarp šalių neišvengiamas dėl išsibarščiusių genealoginių ryšių. Rusijos federacija yra įkurusi keletą apdovanojimų. S.Duminas Federacijos pavestas už genealoginius pasiekimus įteikė medalį LGHD pirmininkui Č.Malevskiui. Imperatorių namai dar tebeturi išlaikę keletą ordinų. 

Stanislav Dumin Rusijos genealogų draugijos narys. Dirba genealogijoje nuo 1984 metų, ypatingai specializuojasi tyrinėjant Rusijos imperijos bajoriškas gimines remdamasis Rusijos valstybinio istorinio archyvo fondais (Sankt Peterburge), konsultuoja visais genealoginiais klausimais. Svečias pasakojo apie DNR tyrimus.

Nors S.Duminas ne genetikas, bet naudoja genetiką kaip dabartinio mokslo naujovę, - kas leidžia patvirtinti giminystę, kai nėra kitų šaltinių. Kai šaltiniai baigiasi, žmonės panaudoja legendas. Dabartinė genetika nustato giminystę tiek tiesioginėje vyriškoje linijoje, tiek ir moteriškoje. Tyrinėjant genetikai gali surasti iki 20 genetinių šakų. Jei slaviškos tautybės žmogus išvažiuoja į Afriką ir veda ten ką nors iš vietinių, jo tiesioginėje linijoje vistiek bus įsitvirtinę jo genai.

S.Duminas pasidarė DNR tyrimus, nes girdėjo, kad senelis iš Ukrainos, bet iš kur atvykęs nežinojo. Surado, kad priklauso keliems baltų pogrupiams: kurie susiję su Riurichais ir Gediminaičiais. Atsirado vienas giminaitis ir Lietuvoje - 24 ar 25 eilės pusbrolis, Tomas iš Nidos, kuris dalyvavo ir buvo pristatytas auditorijai. Nurodė pavyzdžius, kai giminaičiai gali būti surasti, net jei jų pavardės pasikeitusios. Pranešėjas pasakojo, kad rado savo giminaičių ir tarp totorių. Išsityrę žmonės kartais randa tikrai didelių netikėtumų. Gautus rezultatus svarbu teisingai interpretuoti, todėl geriausia testuoti kelis žmones iš tos giminės.

Jungtiniame herbe - šeima, viena giminė, toks projektas atliekamas Lenkijoje. Ne visada pasitvirtina, kad tai būtinai viena giminė, nes susigiminiavę asmenys papildydavo herbus. Testus patarė užsakinėti geriau per kokį nors projektą. Viena iš svetainių, kur galima užsakyti DNR tyrimus: http://www.familytreedna.com/

Šia tema galima diskutuoti forume.

2012-05-12 grupė LGHD narių kartu su LBKS Vilniaus krašto nariais dalyvavo ekskursijoje po Švenčionių rajoną. Buvo aplankytas Nalšios muziejus Švenčionyse, vienintelis restauruotas rajone Cirkliškio dvaras ir Liubavo dvaro malūnas. Kraštas turtingas ežerais, miškais ir gražia gamta.

Fotografavo Audronė Musteikienė. Galima pažiūrėti kelionės vaizdo įrašą

Švenčionys minimi nuo XIII a., o XV a. čia karaliavo Vytautas Didysis, įkurdino totorius, pastatė pirmąją bažnyčią. Už 2 km yra buvusio Cirkliškio dvaro sodyba, įkurta dvarininkų Mostovskių, vėliau dvaras perėjo Chaleckiams. Dvarą supa 35 ha apleistas parkas. Paskutinis ekskursijos objektas Liubavo malūnas pastatytas 1902 m. prie Žeimenos upės, nors buvo žinomas jau 1727 m.. Jį rekonstravo Europos parko įkūrėjas, LBKS narys Gintaras Karosas. Liubavo dvaro malūno restauracijos projektas pelnė kultūros paveldo „Oskaru“ vadinamą apdovanojimą. Įtakingiausia Europos paveldo organizacija „Europa Nostra“ netoli Vilniaus esantį Liubavo dvaro malūną-muziejų pripažino vienu iš geriausių Europos kultūrinio paveldo išsaugojimo pavyzdžių.

2012-04-26 LGHD tarybos posėdyje:

 • pavesta D.Vervečkai perregistruoti LGHD įstatus vieno mėn. laikotarpyje
 • LGHD pirmininko pavaduotojui K.Tracevskiui pavesta rūpintis tiksliu LGHD narių sąrašo sudarymu, nustatant mokestį mokančius narius
 • įdėti skelbimą dėl ekskursijos į Švenčionių Nalšios muziejų, Cirkliškio dvarą ir Liubavo dvaro malūną LGHD internetinėje svetainėje
 • LGHD Tarybos posėdžio protokolus bei LGHD narių anketas pavesta saugoti LGHD pirmininkui Č.Malevskiui

2012-04-14 ketvirtajame LGHD suvažiavime:

 • pateiktos LGHD (pirmininkas Č. Malevskis) veiklos, Duomenų patikros komisijos (pirmininkas D.Vervečka), Heraldikos komisijos (pirmininkas A. Baškys) ir Revizijos komisijos (pirmininkas T. Chomentauskas) ataskaitos. Suvažiavimo dalyviai LGHD veiklą įvertino teigiamai
 • priimtas įstatų pakeitimas: suvažiavimai bus rengiami kas 5 metus
 • priimtas nutarimas, kad nedalyvaujantys veikloje ir 2 metus nemokantys nario mokesčio draugijos nariai LGHD Tarybos siūlymu išbraukiami iš draugijos narių
 • į LGHD Dokumentų patikros komisiją išrinkti; A.Zarunskaitė, R.Čepas, L.Andreika. D.Vervečka, A.Volkus, K.Tracevskis
 • į heraldikos komisiją išrinkti: A.Baškys, A.Nenartavičius, dail. A.Každailis, prof.Vėlyvis, G.Papinigis
 • į Revizijos komisiją išrinktas T.Chomentauskas
 • LGHD pirmininku perrinktas Č.Malevskis
 • išrinkta nauja taryba: D.Vervečka, S.Gasparavičienė, V.Saulevičius, J.Antanaitis, K.Tracevskis
D. Vervečka atsiskaito suvažiavimui
 

2012-03-29 LGHD tarybos posėdyje apsvarstyta:

 • pasirengimas suvažiavimui;
 • nuspręsta keičiant įstatus, sumažinti tarybos narių skaičių;
 • įstatų pakeitimai;
 • kilmės aktų teikimą organizuoti gegužės mėn.

2012-02-02 LGHD tarybos posėdyje apsvarstyta:

 • Kilmės liudijimų išdavimo įteisinimas
 • priemonės dėl nemokių narių
 • nuspręsta sušaukti suvažiavimą 2012 m. balandžio 14 d.
 • parengti įstatų pakeitimo projektą
Go to top