skyreklis 2013-12-14 įvyko koordinacinis susitikimas. Dalyvavo:

sueiga Lietuvos genealogijos ir heraldikos draugijos (LGHD),
LDK Kilmingųjų susivienijimo (LDK KS),
LDK Kilmingųjų palikuonių bendrijos (LDK KPB),
Lietuvos totorių bendruomenių sąjungos,
VŠĮ ,,LDK Atminties rūmų'',
Vilniaus krašto bajorų sąjungos

bei kitų organizacijų aktyvas ir tikrieji nariai
Kalba A.Jokubauskas, fotografavo A.Musteikienė


apžvelgta visuomeninių organizacijų bendra koordinuota veikla 2012 -2013 m., numatytos bendradarbiavimo ir bendros jungtinės galimos veiklos perspektyvos / kalbėjo: VŠĮ ,, LDK Atminties rūmų'' direktorius ir LDK KPB vadovas Danielius Vervečka, LGHD pirmininkas Česlovas Malevskis, Lietuvos totorių bendruomenių sąjungos pirmininkas Adas Jokubauskas, LDK KS vadovas Stasys Bakevičius, VKBS kancleris Tauras Budzys ir vado paduotojas Bogdanas Girevičius, Lietuvos karaimų ir kraštotyros organizacijų atstovai.

  • įvertinus atliktą ir atliekamą veiklą, nuspręsta apie tolimesnių veiksmų koordinavimą.
  • nuspręsta sudaryti bendriems organizacijų (asociacijų) veiksmams koordinuoti ir derinti koordinacinę darbo grupę, suteikiant jai įgaliojimus parengti pagrindines veiklos nuostatas su visų bendroje jungtinėje veikloje dalyvaujančių asociacijų vadovybe ir jas suderinus, koordinuoti ir kontroliuoti programinių nuostatų įgyvendinimą. Organizacijų vadovybei pasiūlyti po du asmenis į tarybą.
  • svarstyta reali galimybė dėl LDK KS ir LDK KPB narių regalinių, simbolinių ženklų PAŽYMĖJIMŲ pakeitimo į SIMBOLINIO LIETUVOS DIDŽIOSIOS KUNIGAIKŠTYSTĖS PILIEČIO PASĄ (ji numatyta ir teisiškai registruota Lietuvos juridinių asmenų registre nr. Į 302760752-2.1.8 ), atitinkamai pateikiant kelių kalbų variante.

2013-11-10 vyko susitikimas su baltarusių šliachtų atstovais. Dalyvavo: LDK KPB vadovas Danielius Vervečka, LDK KS vadovo pavaduotojas Tadas Navsutis, LGHD pirmininkas Česlovas Malevskis, LGHD tarybos koordinatorius Kazys Tracevskis, M.Riomerio universiteto prof. dr. Tadas Sudnickas, istorikas Emilis Songaila. Baltarusių šliachtų organizacijos susijungusios į vieną bendruomenę, kuriai vadovauja Igoris Čekalovas, aktyviai veikia heraldikos, genealoginių tyrimų, kultūros, meno, turizmo, kraštotyros srityse, rengia įvairius renginius ir nori bendradarbiauti su mūsų giminingomis organizacijomis tose pačiose srityse.

skyreklis 2013 m. rugsėjo 27-28 d. Zamoscėje (Lenkija)

horodle

vyko tarptautinė konferencija "Harodlės sutarčiai 600 metų". Konferencijoje "Harodlės sutartis lenkų lietuvių santykių fone nuo Krėvos iki Abiejų Tautų Tarpusavio įsipareigojimo" dalyvavo LGHD pirmininkas Česlav Malevskis, nariai Stasys Bakevičius ir Tadas Navsutis. Netoli buvusios Horodlės pilies vietos atidengtas Horodlės unijos 600 metų sukakčiai skirtas paminklas.

Fotografavo Jūratė Mičiūlienė

dalyviai

2013-02-20

skelbimas

 

Lietuvos mokslų akademijos Didžiojoje salėje vyko

knygos "Lietuvos totoriai istorijoje ir kultūroje" sutiktuvės (antras papildytas leidimas).

 

 

2013-01-31 išplėstiniame LGHD tarybos posėdyje:

  1. nutarta įkurti LGHD Šarvuotų riterių skyrių, skyriaus vadovu skirti sportinio-kovinio-istorinio klubo "Antikos karys" vadovą Jurijų Bykovą;
  2. Kazį Tracevskį skirti LGHD tarybos koordinatoriumi;
  3. tinklaraštininkę Audronę Musteikienę kooptuoti į LGHD tarybą;
  4. prie LGHD įsteigti Latvijos atstovybę Daugpilio krašte;
  5. į Lietuvos genealogijos ir heraldikos komisiją (LGHK) nuo visuomeninių organizacijų deleguoti LDK kilmingųjų palikuonių bendrijos kanclerę Ingridą Semaškaitę, nuo LGHD pasiūlyti: Č. Malevskį, A. Volkų, N. Češkevičiūtę, teisininkus S. Šedbarą, S. Vėlyvį, heraldikos specialistus E. Rimšą, A. Každailį, istorikus T. Bairašauskaitę ir Totorių bendruomenės pirmininką A. Jokubauską;
  6. LGHD nariams Č. Malevskiui ir S. Gasparavičienei suradus archyve duomenis, kad 1863 m. sukilėlis Teodoras Narbutas mirė Bernardinų g. 6, inicijuoti atminimo lentos pagaminimą ir įrengimą sukilimo 150 metų jubiliejui paminėti. Lentą pagamins Lietuvos totorių bendruomenės narys Romualdas Rajeckas;
  7. organizuoti renginį Horodlės 1413 m. unijai atminti kartu su Kilmės aktų įteikimu;

skyreklis 2013-01-14 įsteigta Lietuvos genealogijos ir heraldikos komisija (toliau LGHK). Komisijos steigėjai LGHD, LDK Atminties rūmai ir Lietuvos totorių bendruomenė. Išsiųstas kreipimasis į Lietuvos bajorų karališkają sąjungą, Lietuvos Heraldikos komisiją, LR Teisingumo, Kultūros ministerijas ir LR Seimo teisės ir teisėtvarkos komitetą;

Go to top