skyreklis 2014 m. spalio mėn.13d. susitikome su Lietuvoje viešinčia mūsų nuoširdžia bičiule Sankt Peterburgo genealogijos draugijos Tarybos ir Rusijos kilmingųjų susivienijimo nare Nina Viačeslavovna Novikova.

Nina NovikovaJi atvyko padirbėti į Lietuvos valstybės istorijos archyvą tyrinėti Kudrevičių šeimos, iš kurios yra kilęs vienas jos protėvis, genealogijos. Kolegė yra puiki Sankt Peterburgo archyvų ir bibliotekų žinovė, jau daugiau kaip 15 metų, kaip žuvis savo vandenyse nardanti po keliolikos Sankt Peterburgo valstybinių ir municapalinių archyvų fondus. Kilusi iš senos kilmingos peterburgiečių šeimos, ji yra ne tik archyvų, bet ir savo gimtojo miesto istorijos žinovė. Ponia Nina ne kartą yra padėjusi ne vienam dokumentų paieškose Sankt Peterburge, kai genealoginės-archyvinės paieškos, ypač ieškant bajoriškųjų dokumentų čia, Lietuvos archyvuose, „atsimušdavo į sieną“.

Daugiau

skyreklis 2014-09-05 Lietuvos totorių bendruomenių sąjunga įrengė memorialinę lentą, skirtą buvusiam muftijui (vyriausiajam musulmonų dvasininkui), humanistui, dr. Jokūbui Šinkevičiui. Lenta įtaisyta ant pastato, kuriame 1926 – 1944 m. veikė musulmonų aukščiausioji dvasinė valdyba – muftiatas, Aušros Vartų g. 7, Vilniuje.

skyreklis 2014-07-20 Vilniaus Universitete vyko tradicinis kilmingųjų palikuonių šventinis renginys: Kilmės liudijimų ir LGHD nenominuotų herbų (šeimos ženklų) įteikimas LDK Kilmingųjų susivienijimo ir LDK Kilmingųjų palikuonių bendrijos nariams, pasirašytos KOALICINĖS BENDRADARBIAVIMO DEKLARACIJOS originalų įteikimas pasirašiusioms šalims.
Naujas grafiko A.Každailio sukurtas medalis buvo teikiamas nusipelniusiems LDK kultūros ir istorijos paveldo puoselėjime asmenims.
Po iškilmingos dalies VU kieme vyko šarvuotų riterių pasirodymas, vėliau Šv. Jono krikštytojo ir Šv. Jono apaštalo ir evangelisto bažnyčioje atlaikytos šv. Mišios už protėvius. Universiteto kavinėje svečiai vaišinosi vynu bei skaniais patiekalais.


Fotografavo Remigijus Bimba

skyreklis 2014-07-06  13 val. Karaliaus Mindaugo karūnavimo proga Kaune vyko LBKS seime naujai išrinkto vado JUOZO KAMENECKO  inauguracija bei BPA įteikimas.

Valstybės dienos proga Biržuose atidengtas Salaspilio mūšį įamžinantis paminklas. Iškilmingą paminklo atidengimą lydėjo teatralizuota istorinė improvizacija ir senovinės patrankos šūviai.

Salaspilio mūšis įvyko 1605 m. rugsėjo 27 d. Tai didžiausias mūšis 1600–1611 m. kare su Švedija, kuri siekė užimti rytinį Baltijos jūros pakraštį, taip Baltijos jūrą paversdama savo vidaus ežeru. Didelėmis Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės didžiojo etmono Jono Karolio Chodkevičiaus pastangomis švedų invazija į tuometinę Livoniją (daugiausia dabartinė Latvijos teritorija) buvo sustabdyta. Salaspilio mūšyje Lietuvos kariuomenė, vadovaujama Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės didžiojo etmono Jono Karolio Chodkevičiaus, nugalėjo tris kartus didesnę Švedijos Karalystės kariuomenę, vadovaujamą Švedijos karaliaus Karolio IX.

 

Mūšio metu buvo nukauta 70–100 lietuvių, apie 200 karių sužeista, užmušta apie 300 jų žirgų. Švedai neteko 9000 karių, kurie žuvo, 1500 karių pateko į nelaisvę. Lietuviai užgrobė 66 švedų vėliavas, 11 lauko patrankų. Buvo paimtos Švedijos kariuomenės ir švedų karaliaus gurguolės.

Tai buvo viena įspūdingiausių Lietuvos kariuomenės pergalių istorijoje, o Karolis Chodkevičius tapo vienu žymiausių Europos karvedžių. Lietuvos kariuomenei laimėjus Salaspilio mūšį, Lenkijos–Lietuvos valstybė išsaugojo labai svarbų Rygos miestą ir savo įtakoje išlaikė Livoniją.

Šiam svarbiam mūšiui įamžinti Lietuvos kariuomenės vado gen. ltn. Arvydo Pociaus iniciatyva pastatytas paminklas, kurio projektą sukūrė Vytauto Didžiojo karo muziejaus dailininkė Rasa Gumbrevičienė ir direktoriaus pavaduotojas, karo istorikas Arvydas Pociūnas.

Dalį lėšų paminklo pastatymui paaukojo kariai, Lietuvos ir užsienio valstybių gyventojai, prie šio projekto prisidėjo Atsargos karininkų sąjunga ir Biržų rajono savivaldybė. Ąžuolo vainiku paminklą papuošė Rinkuškių kaimo bendruomenė.

Paminklo atidaryme dalyvavo LDK KS ir KPB, LBKS ir LGHD atstovai.

Pažiūrėti filmuotą medžiagą

skyreklis 2014-04-20 Kauno pilyje įvyko Koalicinės bendradarbiavimo deklaracijos pasirašymui skirtas renginys. Deklaraciją pasirašė:

VšĮ Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės Atminties Rūmai direktorius D.Vervečka,
LDK Kilmingųjų susivienijimo vadovas S. Bakevičius,
LDK Kilmingųjų palikuonių bendrijos vadovas J. Antanaitis,
Šv. Vaitekaus (Adalberto) Riterių ordino didysis komturas R. Kliučinskas,
Lietuvos totorių bendruomenių sąjungos pirmininko pavaduotojas M. Jokubauskas,
Lietuvos Genealogijos ir heraldikos draugijos koordinatorius K.Tracevskis,
LBKS vadas J.Kameneckas
Kauno apskrities bajorų draugijos vadas K.Ignatavičius,
VKBS vadas K. Mackevičius,
Panevėžio krašto bajorų draugijos vadas E.Matulevičius,
LBKS Tauragės apskrities skyriaus vadas A.Stankus,
Šiaulių krašto bajorų sąjungos vadas M. Sadauskas.
Žemaičių bajorų draugijos vadas K.Stanevičius,
Klaipėdos krašto bajorų draugijos vadas J. Mockus.

Daugiau

skyreklis 2014 m. vasario 9 d.

vasario 9

Lietuvos kariuomenės Kauno įgulos karininkų ramovėje įvyko Čekijos šv. Vaitiekaus (Adalberto) riterių ordino Lietuvos komandos susirinkimas "Riterių diena". Į ordiną buvo priimtas, suteikiant riterio titulą

Lietuvos genealogijos ir heraldikos draugijos pirmininkas Česlav Malevskis

Daugiau

Go to top