skyreklis  2018-01-30 Pirmajame naujos kadencijos LGHD tarybos posėdyje:

  • Pirmininko pavaduotoju išrinktas Danielius Vervečka, kancleriu - Paulius Vaniuchinas, generaline sekretore - Sigita Gasperavičienė, LGHD leidinių koordinatoriumi - Paulius Vaniuchinas. Patvirtinti du atstovai ryšiams su visuomene ir žiniasklaida: Sigita Gasperavičienė ir Kristina Giedraitienė.
  • Patvirtinta Signatarų projekto darbo grupė: S. Gasparavičienė, Č. Malevskis, A. Volk, D. Vervečka, P. Vaniuchinas, K. Giedraitienė, A. Musteikienė.
  • Pirmajame tarybos posėdyje įsteigtas LGHD Kauno regiono skyrius. Jam vadovaus Kristina Giedraitienė.
  • Svarstyti kiti aktualūs LGHD klausimai ir priimti nutarimai.
Go to top