skyreklis 2015-11-28 Septintajame LGHD suvažiavime:

VII LGHD suvaziaviamas m

 

 1. Patvirtinti įstatai;
 2. LGHD pirmininke išrinkta Sigita Gasparavičienė;
 3. LGHD pirmininko pavaduotoju išrinktas Danielius Vervečka.

Fotografavo  R.Bimba

 

 

 skyreklis 2015-10-07 Šeštajame LGHD suvažiavime nutarta:

Nesusirinkus kvorumui sušaukti pakartotiną suvažiavimą lapkričio 28 d.

skyreklis 2015-10-07  LGHD tarybos posėdyje nutarta:

 • patvirtintos išlaidos organizuojant paskaitų ciklą Klaipėdos miesto savivaldybės viešojoje bibliotekoje
 • patvirtinta suvažiavimo darbotvarkė
 • sureguliuoti įstatus iki kito suvažiavimo
 • patenkinti A.Zarunskaitės ir K.Gureckaitės pareiškimus dėl išstojimo iš LGHD.

skyreklis 2015-10-03
110
Vilniaus universitete vyko LDK istorinės atminties organizacijų iškilmingas šventinis renginys - suvažiavimas, skirtas Didžiojo Vilniaus Seimo 110-osioms jubiliejinėms metinėms paminėti.

Buvo pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su LDK istorinės atminties organizacijomis tarp Lietuvos, Baltarusijos ir Ukrainos.

Daugiau

 

skyreklis 2015-06-18 LGHD tarybos posėdyje nutarta sušaukti LGHD šeštąjį neeilinį suvažiavimą lapkričio 7 dieną.

skyreklis 2015-09-20 Agluonoje (Latvija) iškilmingai atidarytas paminklas Lietuvos karaliui Mindaugui ir karalienei Mortai. Daugiau
Žiūrėti S. Kubecko filmuotą medžiagą

skyreklis 2015 m. rugsėjo 17-18 d. Klaipėdos projektas

Dalyvavome Klaipėdos miesto savivaldybės viešosios bibliotekos projekte „ŠEIMOS ISTORIJA – IŠSAUGOKIME ATEITĮ“.
Buvome pakviesti skaityti paskaitų tema "Genealogija - fiziniai ir interneto šaltiniai. Genealoginių medžių, lentelių sudarymas ir braižymas". Paskaitas skaitė LGHD pirmininkas Vilius Botyrius, pirmininko pavaduotoja Sigita Gasparavičienė ir tinklaraštininkė Audronė Musteikienė.

2015-06-18 LGHD tarybos posėdyje nutarta:

 • surengti paskaitų ciklą Klaipėdos miesto savivaldybės viešojoje bibliotekoje rugsėjo mėnesį:
  Genealogija – mokslas ar hobis?
  Genealoginiai šaltiniai internete
  Genealoginių medžių, biogramų ir kt. programų apžvalga ir naudojimas
 • Priimti į LGHD narius Vytautą Kuzmicką.

2015-03-03 LGHD tarybos posėdyje pasiūlyta

  1. parengti LGHD Turto sąrašą atsistatydinusiam draugijos primininkui Č.Malevskiui ir Tarybos nariui D.Vervečkai;
  2. priimti naujai 5-ojo suvažiavimo išrinktai Revizijos valdybai (pirm.V.Kučas) Revizinės komisijos ataskaitą;
  3. patikslinti LGHD narių sąrašą;
  4. pratęsti diskusijas dėl LGHD veiklos programos, įstatų, organizacinės struktūros peržiūrėjimo (tęstinumas iki 6 mėnesių) - pasiūlymus kaupti A.Baškiui;
  5. pasiūlyta organizuoti profesionaliausiai padaryto „Metų genealoginio medžio“ ir „Genealogijos ir Heraldikos žinovo“ konkursus.

2015-03-07 Penktajame LGHD suvažiavime


Fotografavo Remigijus Bimba.

Išklausyta: atsistatydinusio pirmininko Česlovo Malevskio ir laikinai einančios pirminkės pareigas Sigitos Gasparavičienės, Dokumentų patikros ir heraldikos bei Revizijos komisijų ataskaitos;

Nustatytas bazinis nario mokestis 15 eurų; kitus mokesčius ir iždininko bei tinklaraštininko darbo apmokėjimą nutarta svarstyti ir priimti taryboje;

Išrinkti:

LGHD pirmininku - Vilius Botyrius, pavaduotojais - Sigita Gasparavičienė ir Aidas Baškys;

Revizijos komisijos pirmininku -Vidmantas Kučas, nariais - Jelena Orlova ir Remigijus Bimba;

Dokumentų patikros ir heraldikos komisijos pirmininku - Aidas Baškys, pavaduotoju Albertas Volkus, nariais: Ričardas Čepas, Kazys Tracevskis, Arvydas Každailis, Jelena Orlova, Laima Vileikienė;

Į tarybą (Aidas Baškys, Adas Jokubauskas, Artūras Nanartavičius, Audronė Musteikienė, Danielius Vervečka, Juozas Antanaitis, Kazys Tracevskis, Sigita Gasparavičienė, Vytautas Saulevičius) papildomai įtraukti du nariai - Remigijus Bimba, Vilius Botyrius.

2015-02-17 LGHD tarybos posėdyje nutarta:

1. LGHD taryba, norėdama išspręsti gaunamų pajamų ir išlaidų klausimus, siūlo:

      • už draugijos nario individualios veiklos reklamavimą (nepriklausomai nuo formuluotės) imti 30 € į metus;
      • už draugijos nario individualios veiklos reklamavimą su reklaminiu skydeliu - 50 € į metus;

Apmokėjimą patvirtinantį dokumentą pateikti per mėnesį nuo sprendimo priėmimo datos tinklaraštininkei Audronei Musteikienei (iki 2015-03-17).

2. LGHD investavo lėšas LVCA įrangos įsigijimui; iš LGHD nario imti 30 € metinį mokestį už galimybę naudotis sudarytomis sąlygomis. LGHD pirmininko pavaduotojas organizaciniams reikalams Danielius Vervečka įpareigotas parengti sumokėjusių narių sąrašą ir jį pateikti LVCA vadovybei.

3. Įvesti LGHD nuomojamų patalpų naudojimo metinį mokestį 50 € tiems nariams, kurie jas naudoja savo interesantams. Kontrolę pavesti Danieliui Vervečkai. Siūlyti Kilmingųjų susivienijimui ir Kilmingųjų palikuonių bendrijai prisidėti prie būstinės išlaikymo tampant LGHD nariais.

4. LGHD taryba siūlo Vytautą Saulevičių įtraukti LGHD garbės narių sąrašą už indėlį į organizacijos veiklą.

5. Suvažiavime svarstyti buhalterio ir tinklaraštininko darbo apmokėjimą.

 

2015-01-26 LGHD tarybos posėdyje svarstyta ir nutarta:

  • Patvirtinta Sigita Gasparavičienė LGHD pirmininke iki suvažiavimo;
  • Numatytos veiklos gairės: išeiti į visuomenę, kaupti duomenų bazę, leisti žurnalą, tarybai rinktis kiekvieną paskutinį mėnesio ketvirtadienį;
  • Nario mokestis - 12 eurų.
Go to top