LGHD buvo pakviesta  dalyvauti Seimo Lituanistikos tradicijų ir paveldo įprasminimo komisijos sudarytos
darbo grupės pasitarime, kuriame bus aptariami bažnytinių archyvų ieškos, išsaugojimo ir tarpinstitucinio koordinavimo klausimai,  siekiant pasirengti platesnei diskusijai.

      Pasitarimas įvyko 2015 m. gegužės 26 d. Lietuvos Seimo rūmuose.  Dalyvavo Seimo narys  K.Kaminskas, VVU profesorius D.Kaunas, Vyriausiais archyvaras  R.Kraujelis, LVIA direktorė  V.Čijunskienė,  Nacionalinio muziejaus direktorė B.Kulnytė.

LGHD atstovavo  V.Botyrius, G.Gasparavičienė, Vl.Jonikas. Bažnyčiai atstovavo Vyskupų konferencijos gen .sekretorius kun. K.Smilgevičius.


  
      Centralizacija (inventorizacija), standartai ir procedūros, buvo raktiniai žodžiai,  kurie, manau, vėliau pavirs valstybiniais nutarimais.
Dalyvauti, išgirsti ir pasakyti savo nuomonę, ir atpažinti LGHD vietą tuose iššūkiuose  buvo labai svarbu, tačiau V.Joniko asmeniškai nuoširdi, emocinga, su nuveikto darbo pavyzdžiais kalba liko nusverta "standartų ir procedūrų",  gerai, kad audio įrašyta.


      Susipažinome kaip  Lietuvos archyvų departamentas vykdo Vyriausybės 2000 m. gegužės mėn. 5 d. pasirašytą LR sutartį su Šventuoju Sostu, ir siekiu pradėti inicijuoti  parapijose  saugomų metrikų  inventorizavimą, įvertinimą ir skaitmeninimą  projekto "Skaitmeninė skaitykla" rėmuose. Tam tikslui pasitelkti  finansavimą per  kultūros paveldo finasavimo  Europos Sąjungos struktūrinius, LR kultūros rėmimo fondus.

      Iš tikrųjų,  iki 2014 pabaigos  nei Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnyba, nei Lietuvos vyskupų konferencija  šia linkme  nepadarė jokių konkrečių žingsnių.
Dar 2011 m. vasario mėn. LGHD buvo pakvietusi Lietuvos  Romos katalikų bažnyčios, Lietuvos stačiatikių ir evangelikų liuteronų bažnyčių  ataskingus asmenis sėsti prie apvalaus stalo ir aptarti parapijose saugomų istorinių – lituanistinių archyvų būklę, metrikinių knygų inventorizavimą bei išsaugojimo  ir  skaitmeninimo galimybes. Tačiau į mūsų kvietimus nė  viena iš šių institucijų nesiteikė atsakyti. Tiesa, telefoninio pokalbio metu Vilniaus archivyskupijos kurijos tuometinis sekretorius paaiškino, jiems nėra žinoma, kas saugoma parapijų archyvuose (kadangi bažnyčios ir parapijos yra registruoti kaip juridiniai asmenys,  turintys savarankiškumą ir veikiantys autonomiškai)  ir, kad bažnyčių archyvų inventorinimui, įvertinimui bei tinkamam saugojimui bažnyčia  tiesiog neturi  nei intelektualinių, nei materialinių resursų.
   
      LGHD visada gyvavo privačios decentralizuotos iniciatyvos ir decentralizuotų žinių dėka savo menkomis galimybėmis  šį bei tą nuveikė šioje srityje.
Susidarė įspūdis, kad  vos  pradeda aiškėti  nors mažiausia galimybė  didelėms finasinėms investicijoms, iš kart užgimsta  valdžios struktūrų  siekis  centralizacijai, reguliavimui,  standartams, atsiranda priežiūros ir valdžios poreikis.

      Atrodo, kad šis  Seimo Lituanistikos tradicijų ir paveldo įprasminimo komisijos inicijuotas projektas, kaip ir kiti panašūs kultūros paveldo išsaugojimo  projektai,  žinant dabartines realijas,  kelią sau  stumsis  sunkiai ir gali užtrukti aptarimų, derinimų, tvirtinimų  ir kitokių procedūrų brūzgynuose. Per tą laiką parapijų archyvai gali būti negrįžtamai sunykti.

      Todėl manome, kad LGHD, nesižvalgydama į tolimas perspektyvas, turi  tęsti savo pradėtus darbus savarankiškai.

Paieška

Position "left"

This is a sample module in position left. All modules in this position will be arranged in vertical column. The whole position will be collapsed, if there are no modules published.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nunc varius nisl id lectus ultricies ut elementum nulla ornare. Nulla sed mi massa, at tincidunt felis.

REKVIZITAI

Įmonės kodas 300630639 / AB SEB BANKAS
Banko kodas 70440
Ats. sąskaitos numeris: LT977044060005872575

Pagerank

Užsakyti svetainę

Dabar lankosi:

Svetainėje lankosi 88915 svečių ir nėra prisijungusių narių

Go to top