skyreklis2016-12-19 LGHD tarybos posėdyje:

 1. Nutarta organizuoti LGHD jubiliejų ir Kilmės aktų įteikimą 2017 m. gegužės 13 d.
 2. 2017 m. pradžioje organizuoti atvirą Tarybos posėdį kartu su V.Povilionio paskaita apie DNR tyrimus.

skyreklis 2016-12-05 LGHD tarybos posėdyje:

 1. Aptartas LGHD narių skaičius pagal 2016 m. sumokėjusius nario mokestį.
 2. Svarstyta Draugijos dokumentų patikros ir heraldikos komisijos Dokumentų patikros darbo reglamentas, numatyti paslaugos įkainiai.
 3. Patvirtinta autorinė sutartis su žurnalo "Genealogija ir heraldika" leidėju.
 4. Svarstyti pasirengimo Draugijos 10 metų jubiliejaus šventei klausimai.
 5. Patvirtintas Norvaišos herbas.

skyreklis 2016-09-24 LGHD tarybos posėdyje:

 1. Atsisakyta nuomoti patalpas, reikalui esant leis pasinaudoti Lietuvos vyriausiasis archyvaras R. Kraujelis Archyvaro tarnyboje.
 2. Patvirtinta Draugijos veiklos programa 2016-2021 metams.
 3. Nutarta norintiems leisti teikti paramą LGHD leidžiamam žurnalui (minimali suma 100 €). Suteikti galimybę (paprašyti) kiekvieną iš narių, pasirašiusių Koalicinę Bendradarbiavino deklaraciją, prisistatyti LGHD žurnale, už papildomą mokestį žurnale spausdinti nenominuotų herbų savininkų pateiktus straipsnius apie jų šeimą, giminę.
 4. Patvirtinta Kristinos Savickytės-Giedraitienės narystė, Pauliaus Vaniuchino šeimos herbas.
 5. Pritarta Šv. Adalberto – LDK Riterių ordino Kapitulos sprendimui sudaryti koordinacinį darinį (tarybą, valdybą ar pan.), nuo LGHD paskirti 3 atstovus: Kazį Tracevskį, Remigijų Bimbą ir  Vytautą Antaną Saulevičių.
 6. LGHD jubiliejinį 10-ųjų metų veiklos paminėjimą organizuoti kartu su LDK kilmingųjų organizacijų šventiniu renginiu 2017-02-18. 
 7. Pritarta LDK piliečio simbolinio paso išdavimui.
 8. Atidėta kitam posėdžiui: Genealogijos tvirtinimo reglamento svarstymas bei 2016 m. mokių narių sąrašo sudarymo paskelbimas. Kitą tarybos posėdį nutarta sušaukti lapkričio pabaigoje.


  Po LGHD tarybos posėdžio vyko lenktojo „husariškojo“ kardo kilmės, evoliucijos bei jo panaudojimo technikos rekonstrukcijos pristatymas. Paskaitos lektorius: Janusz Sieniawski („Szkoła krzyżowa”, Varšuva) kartu su sūnumis Bartosz ir Krzysztof ne tik papasakojo kardo atsiradimo ir šio ginklo evoliuciją, bet ir šios karo dvikovos meno rekonstrukcijos ypatumus.

  Fotografavo A.Musteikienė

skyreklis 2016-07-14 LGHD tarybos posėdyje:

 1. Aptarta draugijos veiklos programa 2016-2021 metams,- S. Gasparavičienei parengti iki kito posėdžio;
 2. Pavesta Aidui Baškiui surašyti giminių tvirtinimo reklamentą, numatant paslaugos kainas
 3. Nutarta švęsti draugijos 10 metų jubiliejų 2017 m. kovo 11 d.
 4. Pavesta Remigijui Bimbai tvarkyti draugijos archyvą.
 5. Draugijos 2016 m. narių sąrašą paskelbti po rugsėjo 1 d. (sutikrinus sumokėjusių nario mokestį sąrašą)
 6. Nutarta parengtus žurnalui straipsnius ir nuotraukas atsiųsti A.Baškiui iki rugsėjo 15 d.
 7. Kitas posėdis numatytas rugsėjo 15 d..

skyreklis 2016-06-05 Kauno Šv. Jurgio Kankinio bažnyčioje vyko LDK istorinės atminties organizacijų iškilmingas šventinis renginys – suvažiavimas, kuriame dalyvavo ir LGHD nariai.

kaune    pasas

LDK Kilmingųjų palikuonių bendrijos ir Kilmingųjų susivienijimo nariams buvo įteikti kilmės dokumentai, LDK piliečio simbolinis pasas ir regalinis ženklas.

Čekijos Šv. Vaitiekaus (Adalberto) riterių ordino Lietuvos nacionalinės riterių komandos renginio RITERIŲ DIENA metu buvo inauguruoti riteriai. Patvirtintas naujas nenominuotas herbas. Iš Lenkijos atgabenta ir pašventinta šv. Vaitiekaus (Adalberto) skulptūra.

Fotografavo J.Antanaitis

skyreklis 2016-06-02 LGHD tarybos posėdyje nutarta:

 • apsvarstytos LGHD aktualijos;
 • aptartas 2016-06-05 Kaune Šv. Jurgio kankinio bažnyčioje vyksiantis Šv. Vaitiekaus (Adalberto) riterių ordino šventinis renginys;
 • patvirtinti du nauji herbai: Peleckas ir Variakojis;
 • nutarta skirti 75 € paramą Alytaus dekanato Daugų parapijai už metrikinių įrašų nuskenuotas kopijas;
 • nutarta pagal galimybę apmokėti tinklaraštininkės ir buhalterės darbą;
 • nutarta žurnalo redkolegijai susirinkti LGHD būstinėje 2016-06-08, 12:00 val.

skyreklis 2016-05-18 LGHD tarybos posėdyje nutarta:

 • patenkinti P.Vaniuchino narystę;
 • paskirstytos tarybos narių pareigybės;
 • patvirtintas Masteikos giminės šeimos ženklas;
 • patvirtina žurnalo leidimo redkolegija: S.Gasparavičienė, A.Baškys, A.Jokubauskas, A.Musteikienė, R.Bimba, K.Tracevskis;
 • Nutarta atsisakyti būstinės patalpų.
Go to top