2011-11-10 LGHD tarybos posėdyje apsvarstyta:

 • Internetinio portalo genealogija.lt domeno problema. Nutarta artimiausiu laiku registruoti naują domeną;
 • Nutarta dalinai prisidėti prie LBKS 2012 m. kalendoriaus platinimo;
 • Nutarta sušaukti LGHD suvažiavimą 2012 m. balandžio mėnesį.

2011 m. lapkričio mėnesį žurnalo "Veidas" žurnalistė Vaida Stoškuvienė kalbino mūsų LGHD narius: R.Butautą-Kudirką, A.Musteikienę, V. Botyrių. 2011 lapkričio 7 d. 45 numeryje atspausdintas straipsnis "Lietuvoje nauja mada - turėti genealoginį medį"

2011-07-02

Bajorų rūmuose (Trakų Vokė) vyko bendras renginys su Lietuvos bajorų karališkąja sąjunga. Renginį vedė abiejų organizacijų narys ir LGHD Dokumentų patikros komisijos kancleris Vytautas Antanas Saulevičius.
Nuo LGHD buvo įteikta 40 Kilmės liudijimų, patvirtintas 1 šeimos ženklas, nuo LBKS - 10 Bajorystės pripažinimo aktų naujai legitimuotiems sąjungos nariams.

 

2011-03-02 Išplėstiniame LGHD tarybos posėdyje apsvarstyta:

 • kovo 9 renginys privačioje Liubartienės mokykloje Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienai paminėti (dalyvauja LGHD, LBKS, Totorių bendruomenė);
 • apsilankymas Lietuvos archyvų departamente ir jo tikslai:
  • kartu su LGHD kreiptis į Vyriausybę dėl geresnio finansavimo;
  • parengti bendradarbiavimo sutartį su LGHD, kurioje numatyti:
   • suplyšusių bylų tolesnį skaitmeninimą (reikalinga patalpa archyve technikai pajungti ir naudoti)
   • bažnytinių dokumentų, kurių nėra LVIA tolesnis skaitmeninimas ir kopijų pateikimas archyvui (Valkininkų, Pakuonio, Alantos RKB)
 • Bendradarbiavimo su LBKS aspektai (pristatė LGHD narys J.Ragauskas)
  • sudaryti bendradarbiavimo sutartį su LBKS
   • įsteigti Genealogijos ir heraldikos instituciją Lietuvos bajorų rūmuose
   • leisti bendrus leidinius su LBKS
Go to top