LGHD patvirtinti nauji giminių ženklai (herbai) ir herbiniai ženklai

 

Rimkus

Jurgita ir Remigijus Rimkai. 2012 metais įkūrė šį giminės herbą.

Profesorius, biomedicinos mokslų HP daktaras
Vytautas Pilipavičius
2013 metais įkūrė šį šeimos herbą.

 

Mindaugas Biskys

2012 metais įkūrė šį personalinį herbą, žymintį jį ir jo palikuonis

Įregistruotas 2012 m.

Rejestro Nr. 07

Įregistruotas 2013 m. Pilypavičių giminės atstovams: Vytautui Pilypavičiui

Rejestro Nr. 08
Autorius A.Každailis

Įregistruotas 2012 m.

Rejestro Nr. 09
Autorius A.Každailis

     

RIMKŲ HERBO APRAŠYMAS

 

Raudoname lauke trys auksiniai sparnai centre sujungti į vieną.

Sparnai sukasi prieš laikrodžio rodyklę. Herbo papuošale tie patys sparnai apsupti vynuogių šakomis ir uogų kekėmis.

SIMBOLIKA Raudona spalva atstovauja:

Kristų, ugnį, kraują aistrą, meilę, narsą, galią.

Auksas atstovauja:

Saulę, šviesą, išmintį, brandą.

Sparnai dvasingumo simbolis Skaičius 3 atstovauja mastymo ir dvasios jungtį.

Sparno, kaip ir paukščio simbolika panaši.

Paukščiai kaip tarpininkai tarp žemės ir dangaus. Sparnų judėjimas rodo dvasio judėjimą, pažinimo savarankiškumą ir individualumą.
Vynuogės atstovauja krikščionių bendruomenę ir vyndarystę.

 

 

 

Herbo "PILIPAVIČIUS" aprašymas

Herbo steigejas profesorius, biomedicinos mokslų HP daktaras Vytautas Pilipavičius.

Raudoname lauke sidabrinis sakalas auksiniu snapu ir nagais, žiūrintis į kairę. Naguose laiko auksinę knygą su aštuoniakampe žvaigžde viršelyje. Papuošale tokia pati auksinė knyga, už jos du sidabriniai sparnai.

2013 m.

Herbo “BISKYS” aprašymas

Sidabriniame herbinio skydo lauke raudona du kartus persukta Mebijaus juosta.

Šią juostą per vidurį perveria du juodi kovamio sparnai. Herbo papuošale ta pati paprastoji herbinė figūra.

2012 m.

 

 

SIMBOLIKA

Sidabras simbolizuoja: Mėnulį, vandenį, tyrumą, ištikimybę, perlą, švarą. Raudona spalva: Kristų, ugnį, kraują, aistrą, meilę, narsą ir galią. Juoda spalva: žemę, gyvenimo gausą, naktį.

Mebijaus juosta - tai persukta ir galais sujungta juosta, neturinti išviršinės ir atvirkštinės pusės. Ji simbolizuoja pasaulio vientisumą, pažinimo siekį ir tobulėjimą.

Kovarnio sparnai - paukščiai yra tarpininkai tarp žemės ir dangaus.

Sparnų, kaip ir pačių paukščių, simbolika panaši.

Kovarnis - išminties ir pastovumo simbolis, dažnas nobilituotųjų heraldikoje. Sparnai - dvasingumo simbolis. Sparnų judėjimas rodo dvasios judėjimą, pažinimo savarankiškumą ir individualumą.

Raudona spalva atstovauja
Kristų, ugnį, kraują, aistrą, meilę, galią.
Auksas atstovauja
Saulę, šviesą, išmintį, brandą.
Sidabras atstovauja Mėnulį, sielos tyrumą.
Sakalas - Saulės, jėgos, vyriškumo, simbolis.
Kaip ir visi paukščiai - tarpininkas tarp žemės ir dangaus.
Knyga simbolizuoja išmintį ir žinių skleidimą.
Sparnai - dvasingumo simbolis.

Sidabras simbolizuoja: Mėnulį, vandenį, tyrumą, ištikimybę, perlą, švarą. Mėlyna spalva atstovauja: mergelę Mariją, dangaus erdvę, kilnumą.

Juoda spalva: žemę, gyvenimo gausą, naktį.

Auksas atstovauja: Saulę, šviesą, išmintį, brandą.
Skydo paprastoji figūra simbolizuoja protėvio garbingą kario praeitį ir herbo steigėjo tapybos pomėgį.


Skaityti LGHD Heraldikos komisijos reglamentas

Go to top