Patvirtinti nauji giminių ženklai (herbai) ir herbiniai ženklai

Aprašymas

Mėlyname herbinio skydo lauke du sukryžiuoti sidabriški kardai auksinėmis rankenomis. Ant jų dailininko teptukas juodu kotu ir auksiniu viršumi. Herbo papuošale lietuvių pulkų Napoleono armijoje kepurė.

Simbolika Sidabras simbolizuoja: Mėnulį, vandenį, tyrumą, ištikimybę, perlą,
švarą. Mėlyna spalva atstovauja: mergelę Mariją, dangaus erdvę, kilnumą. Juoda spalva: žemę, gyvenimo gausą, naktį. Auksas atstovauja:
Saulę, šviesą, išmintį, brandą. Skydo paprastoji figūra simbolizuoja protėvio garbingą kario praeitį ir herbo steigėjo tapybos pomėgį.

 

Palevičius

2014 metais įkūrė šį personalinį herbą, žymintį jį ir jo palikuonis.

Įregistruotas 2014-11-22
Arvydui Palevičiui

Rejestro Nr. 10
Autorius A.Každailis

2013 metais liepos 25 dieną Vatikane Mindaugui Stankūnui buvo suteiktas Jeruzalės Šventojo Kapo Riterių Ordino riterio titulas su visomis riterio privilegijomis ir teisėmis.
Jos reglamentuotos Ordino konstitucijos ir patvirtintos Jo Šventenybės Popiežiaus Pauliaus VI 1977 metais.


Aprašymas:

Auksiniame herbinio skydo lauke juoda gulbė snape laikanti raudoną strėlę.
Šis herbas uždėtas ant Jeruzalės Šventojo Kapo Riterių Ordino kryžiaus, po juo - riterio regalijos.

Herbo papuošale – trys stručio plunksnos.

Simbolika.
J u o d a g u l b ė savo teigiamu aspektu žymi absoliutą, mokslą ir paslaptį,
taip pat vyrišką jėgą, gyvenimo gausą.
A u k s a s atstovauja: Saulę, šviesą, išmintį, brandą.
J u o d a spalva ispaniškoje tradicijoje žymi aukščiausią rangą.
R a u d o n a spalva atstovauja: Kristų, ugnį, kraują, aistrą,
meilę, narsą ir galią.

 

 

Stankūnas

giminės ženklas (herbas)

Įregistruotas 2015-09-13 Mindaugui Stankūnui

Rejestro Nr. 11
Autorius A.Každailis

 


Donatas Lengvinas,

gerbdamas Lengvinų giminę ir jos tradicijas, 2015 metais įkūrė šį giminės herbą.


Aprašymas:

Mėlyname skydo lauke-auksinė pasaga, atvira į viršų. Į ją iki pusės įleistas sidabrinis raktas, rakinamąja dalimi į viršų.

Herbo papuošale –Temidė, dešine ranka laikanti kalaviją auksine kryžma ir rankenos antgaliu, kaire-auksines svarstykles.

Simbolika.
Mėlyna atstovauja: Mariją, dangų, tyrumą.
Auksas atstovauja: Saulę, šviesą, išmintį, brandą. Sidabras: Mėnulį, sielos grynumą, vandenį.

PASAGA - vyriškas, laimę teikiantis ir nuo nelaimių saugantis simbolis. Žirgas pasaga atveria šaltinius.

RAKTAS atidaro ir uždaro, suteikia galimybę spręsti ir atskleisti paslaptis.

 

 

Lengvinas

giminės ženklas (herbas)

Įregistruotas 2015-09-13
Donatui Lengvinui

Rejestro Nr. 12
Autorius A.Každailis

 

Karolis Bagdonas, gerbdamas Bagdonų giminę ir jos tradicijas, 2015 metais įkūrė šį giminės herbą.


Aprašymas: Auksiniame skydo lauke raudonas žirgas auksinėmis kanopomis ir liežuviu.

Herbo papuošale – tas pats žirgas ant sukryžiuotų auksinių linų.

Simbolika. Auksas atstovauja: Saulę, šviesą, išmintį, brandą. Raudona spalva:Kristų, ugnį, kraują, aistrą, meilę, narsą ir galią.
Raudonas žirgas:

Baltų kario, ar vado pati svarbiausia laidotuvių auka. Europos tradicijoje - jaunystės, jėgos, vyriškumo, džiaugsmo ir pergalės simbolis.

 

 

Bagdonas

giminės ženklas (herbas)

Įregistruotas 2015-09-13
Karoliui Bagdonui ir Artūrui Bagdonui

Rejestro Nr. 13, 14
Autorius A.Každailis

 

Antanas Dilevičius, gerbdamas Dilevičių giminę ir jos tradicijas, 2015 metais įkūrė šį giminės herbą.


Aprašymas:

Raudoname herbinio skydo lauke paprastoji figūra sidabrinis vienrankis oblius su iš jo kylančia auksine drožle, sudarančią AD pynę.

Herbo papuošale – pati paprastoji figūra.

Simbolika. Auksas atstovauja: Saulę, šviesą, išmintį, brandą. Sidabras: Mėnulį, tyrumą, sielos grynumą, vandenį. Raudona spalva: Kristų, ugnį, kraują, aistrą, meilę, narsą ir galią

OBLIUS-Dailidės simbolis.

Šventas Juozapas-dailidė iš Nazareto.

 

 

Dilevičius

giminės ženklas (herbas)

Įregistruotas 2015-09-13 Antanui Dilevičiui

Rejestro Nr. 15
Autorius A.Každailis

 

Algirdas ir Nerija Taminskai, gerbdami Taminskų šeimą ir jos tradicijas, 2015 metais įkūrė šį giminės herbą.

Aprašymas:

Herbo skydas skeltas. Pirmas laukas sidabrinis, užimantis trečdalį skydo. Jame du, vienas virš kito, raudoni guobos lapai. Antras laukas raudonas. Jame Temidės ginklai: sidabrinis, ašmenimis į viršų kalavijas auksine kryžma ir rankenos antgaliu ir ant jo uždėtos auksinės svarstyklės.

Abu laukus skiria banguota linija.

Herbo papuošale – sidabrinė Temidė, kairėje laikanti auksines svarstykles, dešinėje-kalaviją auksine kryžma ir rankenos antgaliu.

Simbolika.Deivė Temidė yra teisingumo personifikacija.

Auksas atstovauja: Saulę, šviesą, išmintį, brandą. Sidabras: Mėnulį, tyrumą, sielos grynumą, vandenį. Vandenį simbolizuoja ir banguota skydo laukus skirianti linija. Raudona spalva: Kristų, ugnį, kraują, aistrą, meilę, narsą ir galią.

 

 

Taminskas

giminės ženklas (herbas)

Įregistruotas 2015-09-13 Algirdui Taminskui ir Nerijai Taminskienei

Rejestro Nr. 16, 17
Autorius A.Každailis

 

Aprašymas:

Žaliame lauke – septyni auksiniai riešutai.

Herbo papuošale – sukryžiuotos dvi žalios lazdyno šakos, apkibusios ausiniais riešutais.

Simbolika. Žalia spalva atstovauja: rojų, gamtą, ožiaragį, atgimimą ir atsinaujinimą. Kartu ji – Ozirio spalva.

Auksas atstovauja: saulę, šviesą, išmintį, brandą.

Riešutai. Riešutas kaip gėrybių dėžutė, simbolizuoja vaisingumą. Per vestuves jauniesiems įteikiama sauja riešutų. Taip pat riešutas atstovauja tvirtumą. Kartais apie asmenį sakoma: „kietas riešutėlis“. Riešuto branduolys kietame apvalkale simbolizuoja saugiai paslėptą dvasios autonomiją.

 

 

Gliaudelių

giminės ženklas (herbas)

Įregistruotas 2015-10-03 Gliaudelių giminės atstovams: Remigijui Bimbai

Rejestro Nr. 18
Autorius A.Každailis

Skaityti LGHD Heraldikos komisijos reglamentas

Go to top