Lietuvos genealogijos ir heraldikos draugijos
Dokumentų patikros ir heraldikos komisijos
dokumentų patikros darbo
reglamentas

 

Šiomis nuostatomis reglamentuojamas Lietuvos genealogijos ir heraldikos draugijos (toliau – LGHD) vadovybės pateikiamų genealogijos ir heraldikos dokumentų tvirtinimas, išduodama atitinkama pažyma, patvirtinami (atitikus originalą) pateikti dokumentai. 

1. Pareiškėjui pateikus dokumentus (genealoginį medį ir su juo susijusias metrikų kopijas bei kitus archyvinius dokumentus) LGHD dokumentų patikros ir heraldikos komisija juos nagrinėja, peržiūri pateiktų dokumentų kopijų originalus Lietuvos archyvuose (esant reikalui ir užsienio archyvuose). 

Pateikiamus dokumentus turi sudaryti įsegti į aplanką dokumentai:

  • Turinys;
  • Genealoginė schema;
  • Gimimo, santuokos, mirties metrikos nuo pareiškėjo iki seniausio žinomo linijos protėvio.

2. Per 65 (šešiasdešimt penkias) paras LGHD dokumentų patikros ir heraldikos komisija išnagrinėja pareiškėjo dokumentus (vieną genealogijos liniją) ir juos tvirtina arba nesant genealoginės linijos, radus neatitikimų, kilus abejonių – grąžinama pareiškėjui papildymui. 

3. Dokumentų peržiūrą ir tvirtinimą atlieka šie 5 (penki) asmenys: LGHD pirmininkas, pirmininko pavaduotojai ir du tarybos nariai. Visi minėti asmenys atlikdami patikrą surašo protokolą, pasirašo ant jo ir LGHD išduodamos pažymos. 

5. Pažymų, liudijimų rengimo tvarką nustato LGHD.

6. Genealogijos patikros įkainius nustato LGHD dokumentų patikros ir heraldikos komisija atskiru potvarkiu, kuris peržiūrimas ir tvirtinamas kasmet LGHD tarybos.

 

LGHD pirmininko pavaduotojas genealogijai ir heraldikai Aidas Baškys
Vilnius, 2016-12-04

 

REKVIZITAI

Įmonės kodas 300630639 / AB SEB BANKAS
Banko kodas 70440
Ats. sąskaitos numeris: LT977044060005872575

Pagerank

Užsakyti svetainę

Dabar lankosi:

Svetainėje lankosi 138 svečiai ir nėra prisijungusių narių

Go to top